CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację. 
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
  7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 postawiliśmy na wolontariat, ale udało nam się kontynuować niektóre zamierzenia i rozpocząć nowe akcje:

W grudniu 2017 r. Samorząd Uczniowski, tradycyjnie już, zorganizował konkurs na najładniej i najciekawiej udekorowaną klasę z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tym razem temat aranżacji - "W krainie Królowej Śniegu" zainspirował uczniów do niebanalnych pomysłów.

Laureaci konkursu:

I miejsce zajęła klasa 5b
II miejsce zajęła klasa 4c
III miejsce zajęła klasa 7a

30 listopada 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów klas IV - VI dyskotekę z okazji Andrzejek. Były tańce i konkursy, ale także andrzejkowe wróżby. Muzykę i konkursy przygotowały dziewczyny z klasy VIb - Agnieszka Żuraw, Nikola Kaźmierczak i Lidka Sójka z pomocą Janka Gajdy z klasy VIa. Zabawa była przednia, a następna dyskoteka już w karnawale po Nowym Roku

14 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty Samorządu Uczniowskiego dotyczące zmian w Statucie szkoły. Uczniowie pracowali w grupach. Dyskutowali o prawach i obowiązkach, karach i nagrodach, stroju codziennym i galowym, ale największe emocje wzbudziła kwestia korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Przedstawiciele uczniów uzgadniali argumenty za i przeciw oraz ewentualne warunki korzystania z komórek. Wypracowali też propozycje kompromisowe, które zostały zaprezentowane przez opiekuna SU Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. 

26 października Samorząd Uczniowski zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę. Były tańce, wężyki oraz konkursy i nagrody. Królową tańca została Wiktoria Guertler z 4c, a królem Oskar Filipczak z 5b. Muzykę i dekoracje przygotowały dziewczyny z 6a i 6b - Agnieszka Żuraw, Julka Szczawińska, Lidka Sójka, Paulina Ciamciak i Wiktoria Kowalska przy wsparciu Kuby Aniołczyka z 7a i Natalki Frątczak z 6a. 

29 września i 6 października 2017 r. uczniowie klas IV - VII przypominali sobie zasady zachowania obowiązujące nie tylko w szkole. A wszystko w ramach projektu Samorządu Uczniowskiego AKADEMIA KULTURALNEGO UCZNIA. Najpierw uczyli się wzajemnie właściwych zachowań odwiedzając się w klasach podczas godziny wychowawczej, a potem prezentowali zasady w formie scenek. 

29 września 2017 r. odbyły się wybory nowych władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Spośród sześciu zgłoszonych kandydatów najwięcej głosów uzyskały:

Julia Szczawińska z klasy 6b - PRZEWODNICZĄCA SU
Nikola Wysoczyńska z klasy 7b - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SU

Gratulujemy

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Jolanta Ozimek przy wsparciu p. Moniki Jakóbiec i p. Zbigniewa Krukowskiego

Strona 1 z 6

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

Scroll to top