Pod takim hasłem odbywał się w naszej szkole Dzień Postaci z Bajek. Przygotowania do realizacji tego projektu zaczęły się dużo wcześniej, kiedy to przedstawiciele wszystkich klas losowali baśnie dla swoich koleżanek i kolegów.  W poniedziałek, 26 października wszyscy uczniowie przebrali się za bohaterów wylosowanych baśni. Dzieci z klas II i III gościły grupę przedszkolaków  z okolicznych placówek.

Już po raz dwudziesty trzeci zapraszamy Was do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Malujemy jak Matejko".

Młodym Artystom przyświecać będzie hasło:

„W Galerii... - zainspirowani obrazami znanych malarzy"

 

W poniedziałek, 14 września, uczniowie klasy Ic udali się do Biblioteki Rejonowej na spotkanie z pisarką i malarką – panią Kasią Turajczyk.

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników szkolnych
dla uczniów klas I, II i IV Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi

1. Podręczniki są własnością biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Łodzi.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego 2015/2016. Należy je zwrócić w terminie ustalonym przez wychowawcę.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować wypożyczone podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
4. Podręczniki należy przechowywać w okładce. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
5. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
6. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Na nowy rok szkolny 2016/17 rodzice nie kupują podręczników do edukacji zintegrowanej i do języka angielskiego dla kl. I - III oraz żadnych podręczników i ćwiczeń dla kl. IV -V.

Niezbędne pomoce uczniowie otrzymają we wrześniu zakupione z subwencji.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/17 dla uczniów klas VI, które należy zakupić:

              Klasa 6 (plik do pobrania)

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas V na kiermasz używanych podręczników, który odbędzie się we wtorek – 23.06 br., w godzinach 13.00 - 15.00. w bibliotece szkolnej.

Scroll to top