Kalendarz roku szkolnego 2023 / 2024

 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

 3. Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

 4. Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5. Egzamin ósmoklasisty

- język polski – 14 maja 2024 r.

- matematyka – 15 maja 2024 r.

- język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.

 6. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 7. Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 8.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych

 

2 - 3 listopada 2023 – czwartek, piątek

2 maja 2024 - czwartek

17 maja 2024 - piątek

31 maja 2024 -piątek 

W tych dniach zapewniamy opiekę świetlicy 

Ilość odsłon: 22005
Scroll to top