CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację. 
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
  7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

Samorząd Uczniowski zainicjował na przełomie listopada i grudnia 2018 r. akcję zbierania karmy oraz koców dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt przy ul. Marmurowej. Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia. Inicjatorem akcji był Szymon Waszczak z 6b (wsparcie Natalia Frątczak), który 14 grudnia 2018 r. ze swoją mamą zawiózł do schroniska zgromadzone dary. Wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się do akcji dla Marmurowej bardzo dziękujemy w imieniu podopiecznych schroniska.

29 listopada 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów klas IV - VIII dyskotekę z okazji Andrzejek. Były tańce i konkursy, ale także andrzejkowe wróżby. Muzykę i konkursy przygotowały dziewczyny z klasy VIIb - Agnieszka Żuraw i Majka Kulesza oraz chłopaki z VIb Łukasz Bialik, Dominik Gruszczyński i Hubert Tomczyk. Zabawa była przednia, a następna dyskoteka już w karnawale po Nowym Roku.

Jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował szkolną kwestę na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w formie konkursu „Złoto za serce” w SP 45 czyli kwestę przed kwestą. Rok temu uznaliśmy ,że zebrana wtedy kwota 922,57 zł. jest rekordowa. W tym roku okazało się, że padł rekord absolutny. Zebraliśmy bowiem 1385 zł., a konkursie zwyciężyła klasa 4b, która zebrała największą kwotę - ponad 212 zł. 27 października grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w pracach porządkowych i kweście na Starym Cmentarzu. Więcej informacji w zakładce do projektu "Lepsze perspektywy".

20 września 2018 r. został wybrany w naszej szkole nowy samorząd i samorządy klasowe. Spośród czterech kandydatów najwięcej głosów uzyskała i została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w SP 45  Julia Szczawińska z 7b, a jej zastępcą Natalia Frątczak z 7a. Wsparciem dla nich będą Nikola Wysoczyńska z 8b i Szymon Waszczak z 6b. Frekwencja wyborcza wyniosła aż 84%.

8 marca 2018 r. Samorząd Uczniowski brał udział w przygotowaniu DNIA OTWARTEGO  w naszej szkole. Witaliśmy przedszkolaków i ich rodziców, odprowadzaliśmy na różne ciekawe zajęcia. Prezentowaliśmy też naszą szkołę, jej sale i wyposażenie. Odpowiadaliśmy na pytania rodziców, ale również pomagaliśmy maluchom w zadaniach.

28 lutego 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie warsztatowe o wolontariacie, w których wzięli udział przedstawiciele klas IV - VII. Podczas spotkania zastanawialiśmy się nad wieloma sprawami związanymi z ideą wolontariatu: na czym ona polega i kto to jest wolontariusz; czym możemy dzielić się z innymi; komu możemy pomagać; czego potrzebujemy, by nasza pomoc była wartościowa; a przede wszystkim dlaczego warto pomagać i co my zyskujemy, pomagając innym? Uczniowie projektowali tez własne akcje charytatywne na ten i następny rok szkolny.

Wiemy bowiem, że POMAGANIE TO ZASZCZYT

13 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę karnawałową. Były tańce, konkursy i wybory najciekawszego stroju. Muzykę przygotowały dziewczyny z VIb Aga Żuraw, Julka Szczawińska oraz ich młodsza koleżanka z VB Kinga Rutkowska.

Strona 1 z 7

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top