CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację. 
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
  7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

8 marca 2018 r. Samorząd Uczniowski brał udział w przygotowaniu DNIA OTWARTEGO  w naszej szkole. Witaliśmy przedszkolaków i ich rodziców, odprowadzaliśmy na różne ciekawe zajęcia. Prezentowaliśmy też naszą szkołę, jej sale i wyposażenie. Odpowiadaliśmy na pytania rodziców, ale również pomagaliśmy maluchom w zadaniach.

28 lutego 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie warsztatowe o wolontariacie, w których wzięli udział przedstawiciele klas IV - VII. Podczas spotkania zastanawialiśmy się nad wieloma sprawami związanymi z ideą wolontariatu: na czym ona polega i kto to jest wolontariusz; czym możemy dzielić się z innymi; komu możemy pomagać; czego potrzebujemy, by nasza pomoc była wartościowa; a przede wszystkim dlaczego warto pomagać i co my zyskujemy, pomagając innym? Uczniowie projektowali tez własne akcje charytatywne na ten i następny rok szkolny.

Wiemy bowiem, że POMAGANIE TO ZASZCZYT

13 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę karnawałową. Były tańce, konkursy i wybory najciekawszego stroju. Muzykę przygotowały dziewczyny z VIb Aga Żuraw, Julka Szczawińska oraz ich młodsza koleżanka z VB Kinga Rutkowska.

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 postawiliśmy na wolontariat, ale udało nam się kontynuować niektóre zamierzenia i rozpocząć nowe akcje:

W grudniu 2017 r. Samorząd Uczniowski, tradycyjnie już, zorganizował konkurs na najładniej i najciekawiej udekorowaną klasę z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tym razem temat aranżacji - "W krainie Królowej Śniegu" zainspirował uczniów do niebanalnych pomysłów.

Laureaci konkursu:

I miejsce zajęła klasa 5b
II miejsce zajęła klasa 4c
III miejsce zajęła klasa 7a

30 listopada 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów klas IV - VI dyskotekę z okazji Andrzejek. Były tańce i konkursy, ale także andrzejkowe wróżby. Muzykę i konkursy przygotowały dziewczyny z klasy VIb - Agnieszka Żuraw, Nikola Kaźmierczak i Lidka Sójka z pomocą Janka Gajdy z klasy VIa. Zabawa była przednia, a następna dyskoteka już w karnawale po Nowym Roku

14 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty Samorządu Uczniowskiego dotyczące zmian w Statucie szkoły. Uczniowie pracowali w grupach. Dyskutowali o prawach i obowiązkach, karach i nagrodach, stroju codziennym i galowym, ale największe emocje wzbudziła kwestia korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Przedstawiciele uczniów uzgadniali argumenty za i przeciw oraz ewentualne warunki korzystania z komórek. Wypracowali też propozycje kompromisowe, które zostały zaprezentowane przez opiekuna SU Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. 

Strona 1 z 7

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top