CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole. 
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację. 
  6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 
  7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Franciszek Kuchta z kl. 8b

Zastępca przewodniczącego: Piotr Jach z kl. 6b 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Monika Jakóbiec

Dzięki sprzyjającej pogodzie przedstawiciele poszczególnych poziomów klas wysadzili swoje drzewka świąteczne na teren zieleni przed szkołą.

Samorząd Uczniowski po raz pierwszy ogłosił konkurs na ciasto świąteczne. Konkurs adresowany był do klas IV - VIII. Cieszymy się, że do słodkiej rywalizacji zgłosiły się klasy 4a,b, 6a,b, 7ab i 8b.

Samorząd Uczniowski ma zaszczyt ogłosić werdykt konkursu na drzewko świąteczne. Poziomy klas przygotowywały własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, które później zawieszały na wybranym przez siebie drzewku.

 

6 grudnia 2022 r. w " Mikołajki" Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję pod hasłem "Czapka Mikołaja zwalnia od pytania". Cieszy nas fakt , że duża liczba uczniów zaangażowała się w tą niecodzienną zabawę. Zresztą zobaczcie sami...

24-09-2022

Wybory w SP 45

19 września odbyły się w naszej szkole wybory na przewodniczącego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącym SU na rok szkolny 2022/2023 został Franciszek Kuchta z kl. 8b uzyskując 104 głosy, a jego zastępcą Piotr Jach z kl. 6b uzyskując 68 głosów.

Opiekunem SU została Pani Monika Jakóbiec - nauczyciel wf i techniki. 

Gratulujemy i wszystkim życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2022/2023.

30 września to wszyscy chyba wiedzą, że jest to Dzień Chłopaka. Ten dzień postanowiliśmy uczcić w dość nietypowy sposób. Otóż nazwaliśmy go dniem muchy i krawata.

31 stycznia 2020 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Prymusa dla uczniów klas IV - VIII. Podsumowaliśmy nasze dokonania w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. Nagrody i wyróżnienia odebrali: 
PRYMUS SZKOŁY - Oskar Filipczak z klasy VII b

Strona 1 z 9

Losowe artykuły

Scroll to top