"WF z Klasą"


„Znajdź sport dla siebie”

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

W czwartek, 12 listopada 2015, odbyliśmy w naszej szkole Sportowy Okrągły Stół w ramach programu WF z Klasą. Celem tego spotkania była rozmowa o sposobie uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego w szkole, a także ustalenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach programu w I i II semestrze. W debacie uczestniczyli uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciel wf, pani bibliotekarka – sekretarz debaty oraz nauczyciel świetlicy. Uczniowie naszej szkoły podeszli do debaty bardzo poważnie. Zastanawiali się nad tym, co jest dobre na zajęciach wychowania fizycznego, a co należy udoskonalić.

20 stycznia 2014 zorganizowaliśmy w naszej szkole II debatę sportową. Jej tematem było zaplanowanie zadania, które będziemy realizować w II semestrze w ramach programu WF z Klasą. Udział w niej wzięło 47. uczniów z klas I-VI, reprezentujących wszystkich uczących się w naszej placówce. Po przedstawieniu dzieciom programu i możliwych zadań do wyboru, wspólnie ustaliliśmy, że od 1 marca będziemy realizować zadanie:

WF dla mniej wysportowanych.

We wtorek, 18 listopada 2014, odbyliśmy w naszej szkole Sportowy Okrągły Stół w ramach programu WF z Klasą. Celem tego spotkania była rozmowa o sposobie uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego w szkole, oraz ustalenie harmonogramu zadań, które będą realizowane, w ramach programu, w I i II semestrze. W debacie uczestniczyło 38 uczniów, reprezentujących klasy I, II, III, IV, V i VI, dyrekcja szkoły, nauczyciel wf, opiekun samorządu szkolnego, pedagog szkoły i nauczyciel świetlicy. Uczniowie naszej szkoły podeszli do debaty bardzo poważnie. Przygotowywali się do niej na lekcjach wf oraz pracując na warsztatach w samorządzie szkolnym. Zastanawiali się nad tym, co jest dobre na zajęciach wychowania fizycznego, a co należy udoskonalić.

Scroll to top