Projekt "Lepsze perspektywy II" współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 548 170,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 508 966,00 zł

Czas realizacji projektu - 1.09.2020 - 31.08.2022

 

Cel główny projektu

Projekt „Lepsze perspektywy II” ma na celu poprawę poziomu kształcenia w SP45 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej zajęć dodatkowych oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi TIK. Zadania projektu koncentrują się na wsparciu uczniów poprzez zajęcia dodatkowe w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Zadania:

  1. Realizacja szkoleń i wsparcia dla nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia, korzystania z narzędzi TIK, doskonalenia umiejętności metodycznych niezbędnych przy kształceniu kompetencji kluczowych i pracy z zastosowaniem metody eksperymentu.
  2. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne w celu poprawy efektywności kształcenia.
  3. Organizacja wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.
  5. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu.
  6. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji informatycznych.
  7. Poszerzenie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Rok szkolny 2020/21

Harmonogram zajęć od 2.09.2020

Harmonogram zajęć w czasie zdalnego nauczania od XI 2020

Harmonogram zajęć w czasie zdalnego nauczania od 8.03.2021

Harmonogram zajęć czasie zdalnego nauczania od 17.05.2021

Harmonogram zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej w II semestrze

 

Rok szkolny 2021/22

Harmonogram zajęć od 3.09.2021

Harmonogram zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej - wrzesień - październik 2021

Harmonogram zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej - od listopada 2021

 

W mijającym roku szkolnym chętni uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w zajęciach koła fizyko – chemicznego realizowanych w ramach projektu „Lepsze perspektyw II”. Okazało się, że fizyka i chemia nie są TAKIE STRASZNE smile . Wystarczy być bystrym obserwatorem i prawidłowo wyciągać wnioski. Uczniowi uczestniczący w zajęć opanowali te umiejętności a dodatkowo dobrze się przy tym bawili.

Uczniowie klas VIII c oraz kilkoro uczniów z klasy VII b i VII a uczestniczyli w warsztatach w Experymenatarium w Manufakturze. Tematem warsztatów był ciekły azot, a odbywały się one w ramach realizacji projektu „Lepsze perspektywy II”. Uczniowie dowiedzieli się co to jest ciekły azot, poznali jego właściwości i przeprowadzili szereg ciekawych doświadczeń. Wszyscy byli zachwyceni warsztatami. 

W dniu 15 marca w ramach realizacji projektu „Lepsze perspektywy II”, uczniowie kół przyrodniczego i fizyczno-chemicznego pod opieką p. Jędrzejczyk i p. Dunajczan uczestniczyli w zajęciach w Planetarium w EC1.

W ramach projektu Lepsze perspektywy II uczniowie klas 3 dowiedzieli się, dlaczego witamina C jest ważna dla organizmu.

26 listopada 2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, w ramach projektu Lepsze perspektywy II.

W ramach projektu Lepsze perspektywy II w szkole odbywały się zajęcia koła przyrodniczego.

Zajęcia cieszyły się popularnością szczególnie małych alchemików, którzy chętnie przeprowadzali eksperymenty, wnikliwie dokonywali obserwacji, uczyli się wyciągać wnioski i łączyć fakty.

Strona 1 z 2
Scroll to top