Projekt „Lepsze perspektywy” współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  903 900,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich
:  840 020,00 zł
Czas realizacji projektu
1.09.2018- 31.08.2020

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej ​nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

  • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych;
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli;
  • doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.                       

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych – umiejętności posługiwania się językiem obcym;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość i umiejętności społeczne;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu;
  • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii;
  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych;
  • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Rok szkolny 2018/19 - I półrocze

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

W sobotę 27 października 2018 r. grupa uczniów z naszej szkoły, uczestniczących w zajęciach koła regionalnego "Nasza Łódź" wybrała się na Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej. Wykonaliśmy prace porządkowe na terenie grobowca Jacoba Vive, nad którym od 2006 r. SP 45 sprawuje patronat. Braliśmy udział w młodzieżowej kweście na rzecz ratowania zabytków najstarszej łódzkiej nekropolii. Ale przede wszystkim spacerując jej alejkami poznawaliśmy dzieje i zabytki Starego Cmentarza oraz ciekawe historie ludzi, którzy tu spoczywają. Podziwialiśmy niesamowitą architekturę i rzeźby, słuchaliśmy opowieści. Wrócimy tu wiosną na kolejny spacer i opowieści, ale też aby znów zadbać o zapomniane stare groby.

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top