Projekt "Lepsze perspektywy" współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120

 

Wartość projektu: 903 00,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 840 020,00 zł

Czas realizacji projektu - 1.09.2018 - 31.08.2020

 

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli
 • doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

 • realizację zajęć dla uczniów w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych - umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych,
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość i umiejętności społeczne,
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu,
 • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii,
 • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Rok szkolny 2018/19

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

Harmonogram zajęć od 4.02.2019

Harmonogram zajęć logopedycznych

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

Harmonogram warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Harmonogram wycieczek edukacyjnych

Rok szkolny 2019/20

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 09.2019-.01.2020

Podczas realizacji projektu Lepsze Perspektywy, klasy V B i VI C regularnie odwiedzają krainę królowej nauk - Matlandię. Podczas podróży przez nieznane tereny rozwiązujemy interaktywne zadania i zagadki, które pomagają utrwalić nam sposoby rozwiązywania nawet najtrudniejszych wyzwań matematycznych. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy wirtualnej  Matlandii docenią nasz wysiłek i trud.

Wszystkie klasy od czwartej do ósmej w ramach realizacji Projektu „Lepsze perspektywy” uczestniczyły, lub niedługo będą, w wycieczce do Bełchatowa. Wczesnym rankiem autokar zabiera uczniów sprzed szkoły i przemierzając miasta, miasteczka i wsie województwa łódzkiego, przewozi do Bełchatowa. A tam czekają same atrakcje.

W ramach realizacji projektu "Lepsze Perspektywy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczniowie klas siódmych pojechali na zajęcia warsztatowe z cyklu "Giganty Mocy" do Centrum Edukacyjnego w Bełchatowie.

W dniu 24 października 2019 roku, w naszej szkole, uczniowie klas VII i VIII przygotowali "Dzień Kultury Niemieckiej". Wydarzenie to zorganizowane zostało jako projekt edukacyjny wpisujący się w realizowany w naszej szkole projekt "Lepsze perspektywy" finansowany ze środków Unii Europejskiej.

We wtorek, 29 października 2019 r., uczniowie klasy VI c na warsztatach  "Kreatywność i komunikacja interpersonalna", które odbywają się ramach projektu edukacyjnego "Lepsze perspektywy" doświadczyli dwóch rodzajów doznań: intelektualnej, a potem smakowej.

Już drugi rok w ramach projektu „Lepsze perspektywy” w szkole odbywają się koła:

 • przyrodnicze dla uczniów klas III i IV
 • fizyczno – chemiczne dla uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia cieszą się popularnością szczególnie „małych alchemików”, którzy chętnie eksperymentują, wnikliwie obserwują, uczą się wyciągać wnioski i łączyć fakty. Zajęcia łączą naukę z zabawą.

Strona 1 z 6

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2019

Scroll to top