Projekt „Lepsze perspektywy” współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  903 900,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich
:  840 020,00 zł
Czas realizacji projektu
1.09.2018- 31.08.2020

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej ​nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych;
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli;
 • doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.                       

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych – umiejętności posługiwania się językiem obcym;
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych;
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość i umiejętności społeczne;
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu;
 • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii;
 • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych;
 • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Rok szkolny 2018/19 - I półrocze

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

W ostatnim czasie grupy uczniów z klas IV B i IV C odwiedziły fantastyczną podmorską krainę, w której matematyka jest dosłownie na każdym kroku. Z pomocą laptopów i specjalnej aplikacji, zmierzyliśmy macki ośmiornicy, ustawiliśmy zegar na pokładzie okrętu morskiego oraz płaciliśmy w sklepiku przy plaży. Wizyta w Matlandii pomogła nam lepiej poznać systemy miar i jednostki, które spotykamy codziennie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne podróże do tej matematycznej krainy.

Los ucznia ósmej klasy nie należy do najłatwiejszych. Na zajęciach treningowych do egzaminu z projektu "Lepsze perspektywy" pokonujemy kolejno meandry królowej nauk. Jesteśmy niestrudzeni w rozwiązywaniu równań, wyznaczaniu przekątnych i promieni, pierwiastkowaniu oraz potęgowaniu. W tej zaciętej walce wykorzystujemy wszystko co mamy pod ręką: książki, modele, plansze, smartfony, tablety. Wszystko po to, aby w kwietniu dać z siebie 100% wiedzy i możliwości. Trzymajcie kciuki za nasze przygotowania.

Na zajęciach Trening przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego prowadzonego w ramach projektu Lepsze perspektywy, oprócz konwencjonalnych metod nauczania języka angielskiego, uczniowie mają okazję poszerzyć i utrwalić słownictwo oraz zobaczyć praktyczne zastosowanie gramatyki języka angielskiego korzystając z tekstów piosenek (aplikacja Lyricstraning) oraz dialogów z filmów anglojęzycznych (Netflix,  aplikacja Voscreen).

"Kraina szczęśliwości" to jeden z tematów zrealizowanych w ramach warsztatów kreatywności i komunikacji społecznej. Uczniowie w grupach za pomocą klocków LEGO mieli przedstawić wizję swojej "krainy szczęśliwości". Dla jednych był to zwykły domek ze zwierzętami, dla innych rezydencje z basenami, placami zabaw, ogrodami a dla jeszcze innych proste, minimalistyczne osiedle. 

W naszej szkole, w ramach projektu "Lepsze perspektywy" prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, podczas których uczniowie w sposób nietypowy, inny niż na lekcjach, utrwalają zasady poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie.

Na ostatnich zajęciach uczniowie przygotowywali własnoręcznie kartki świąteczne dla ludzi starszych i samotnych. Sami tworzyli kolorowe choinki, gwiazdki i prezenty oraz (poprawnie!) pisali ciepłe i osobiste życzenia dla seniorów.

Od września 2018 roku w ramach projektu „Lepsze perspektywy” w szkole odbywają się koła:

 • przyrodnicze dla  uczniów klas III i IV
 • fizyczno – chemiczne dla uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia cieszą się popularnością szczególnie „małych alchemików”, którzy chętnie eksperymentują, wnikliwie obserwują, uczą się wyciągać wnioski i łączyć fakty. Zajęcia łączą naukę z zabawą.

Strona 1 z 2

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top