Projekt „Lepsze perspektywy” współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:  903 900,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich
:  840 020,00 zł
Czas realizacji projektu
1.09.2018- 31.08.2020

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej ​nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

  • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych;
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli;
  • doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.                       

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności kluczowych – umiejętności posługiwania się językiem obcym;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – przedsiębiorczość i umiejętności społeczne;
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu;
  • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii;
  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych;
  • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Rok szkolny 2018/19 - I półrocze

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

Harmonogram zajęć logopedycznych

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., na zajęciach koła informatycznego uczniowie z klas VIII stworzyli nietypowy tor przeszkód dla robotów Dash & Dot. Powstał on z ułożonych na sobie krzeseł i ławek, których ustawienie zaniepokoiłoby nie jednego pracownika szkoły. Bezkolizyjne pokonanie całego toru wymagało planowania, dokonywania pomiarów odległości i logicznego myślenia, czyli wszystkiego, co w programowaniu robotów jest niezbędne.

Zadanie, choć nie łatwe, udało nam się rozwiązać perfekcyjnie!

Piernikową pomysłowością i kreatywnością mogli wykazać się uczestnicy warsztatów projektu edukacyjnego "Kreatywność i komunikacja społeczna". Temat tych zajęć związany był ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Zadaniem uczniów było wykonanie domków z ciasta piernikowego. Najpierw każdy na papierze projektował swój domek a następnie przekładał swój pomysł na ciasto piernikowe. Po budowie domków przyszedł czas na ich dekoracje. Wierzcie, że nie było łatwo!

W ramach zajęć koła regionalnego "Nasza Łódź", nie tylko poznajemy dzieje Łodzi i jej mieszkańców, ale przede wszystkim nasze miasto i jego zabudowę, wyjątkowość przestrzeni miejskiej w Łodzi. Zwracamy uwagę na zróżnicowanie stylów i form, zabytki, nasze łódzkie miejsca. Na starych i współczesnych fotografiach rozpoznajemy architekturę Łodzi przemysłowej i dostrzegamy jej oryginalne detale oraz zmiany w Łodzi na przestrzeni lat. Bawimy się swoją wiedzą układając memory, przygotowując scenki, grając w gry podłogowe, ale też realizując swoje artystyczne projekty jak "Urbs - lodzer - 4 - you".

W ostatnim czasie grupy uczniów z klas IV B i IV C odwiedziły fantastyczną podmorską krainę, w której matematyka jest dosłownie na każdym kroku. Z pomocą laptopów i specjalnej aplikacji, zmierzyliśmy macki ośmiornicy, ustawiliśmy zegar na pokładzie okrętu morskiego oraz płaciliśmy w sklepiku przy plaży. Wizyta w Matlandii pomogła nam lepiej poznać systemy miar i jednostki, które spotykamy codziennie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne podróże do tej matematycznej krainy.

Los ucznia ósmej klasy nie należy do najłatwiejszych. Na zajęciach treningowych do egzaminu z projektu "Lepsze perspektywy" pokonujemy kolejno meandry królowej nauk. Jesteśmy niestrudzeni w rozwiązywaniu równań, wyznaczaniu przekątnych i promieni, pierwiastkowaniu oraz potęgowaniu. W tej zaciętej walce wykorzystujemy wszystko co mamy pod ręką: książki, modele, plansze, smartfony, tablety. Wszystko po to, aby w kwietniu dać z siebie 100% wiedzy i możliwości. Trzymajcie kciuki za nasze przygotowania.

Na zajęciach Trening przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego prowadzonego w ramach projektu Lepsze perspektywy, oprócz konwencjonalnych metod nauczania języka angielskiego, uczniowie mają okazję poszerzyć i utrwalić słownictwo oraz zobaczyć praktyczne zastosowanie gramatyki języka angielskiego korzystając z tekstów piosenek (aplikacja Lyricstraning) oraz dialogów z filmów anglojęzycznych (Netflix,  aplikacja Voscreen).

Strona 1 z 2

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top