Projekt "Lepsze perspektywy" współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120

 

Wartość projektu: 903 00,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 840 020,00 zł

Czas realizacji projektu - 1.09.2018 - 31.08.2020

 

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

  • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli
  • doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych - umiejętności posługiwania się językiem obcym,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość i umiejętności społeczne,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu,
  • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii,
  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Rok szkolny 2018/19

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

Harmonogram zajęć logopedycznych

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

Matematykę lubić można. Nie musi być nudna i trudna, a może być wesoła i łatwa.Tak twierdzą: Kinga, Natalia, Kordian, Konrad i Wojtek.

Praca na kole przyrodniczym i fizyko – chemicznym trwa!!!

Oto nasze efekty smile

Na spotkaniach koła informatycznego nudy nie ma! Wiedzą o tym uczniowie klas VII, którzy od lutego uczestniczą w tych zajęciach. Dzisiejsze (11 marca 2019 r.) upłynęły na programowaniu robotów Dash & Dot. Siódmoklasiści mieli za zadanie napisać program złożony z pętli i instrukcji warunkowych, za pomocą którego robot pokona trasę wyścigu i to w jak najkrótszym czasie... Najlepszym wynikiem pochwalić się mógł Piotr i zaprogramowany przez niego Dash.

Uczniowie klas VII świetnie się na zajęciach bawili i już czekają na te w przyszłym tygodniu!

W poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., na zajęciach koła informatycznego uczniowie z klas VIII stworzyli nietypowy tor przeszkód dla robotów Dash & Dot. Powstał on z ułożonych na sobie krzeseł i ławek, których ustawienie zaniepokoiłoby nie jednego pracownika szkoły. Bezkolizyjne pokonanie całego toru wymagało planowania, dokonywania pomiarów odległości i logicznego myślenia, czyli wszystkiego, co w programowaniu robotów jest niezbędne.

Zadanie, choć nie łatwe, udało nam się rozwiązać perfekcyjnie!

Piernikową pomysłowością i kreatywnością mogli wykazać się uczestnicy warsztatów projektu edukacyjnego "Kreatywność i komunikacja społeczna". Temat tych zajęć związany był ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Zadaniem uczniów było wykonanie domków z ciasta piernikowego. Najpierw każdy na papierze projektował swój domek a następnie przekładał swój pomysł na ciasto piernikowe. Po budowie domków przyszedł czas na ich dekoracje. Wierzcie, że nie było łatwo!

W ramach zajęć koła regionalnego "Nasza Łódź", nie tylko poznajemy dzieje Łodzi i jej mieszkańców, ale przede wszystkim nasze miasto i jego zabudowę, wyjątkowość przestrzeni miejskiej w Łodzi. Zwracamy uwagę na zróżnicowanie stylów i form, zabytki, nasze łódzkie miejsca. Na starych i współczesnych fotografiach rozpoznajemy architekturę Łodzi przemysłowej i dostrzegamy jej oryginalne detale oraz zmiany w Łodzi na przestrzeni lat. Bawimy się swoją wiedzą układając memory, przygotowując scenki, grając w gry podłogowe, ale też realizując swoje artystyczne projekty jak "Urbs - lodzer - 4 - you".

Strona 1 z 3

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top