Podobnie jak w przypadku ferii zimowych, zapisy na półkolonie będą prowadzone przez internetowy system rejestracji. Od 13 maja na stronie lodz.pl/lato rodzice i opiekunowie będą mogli założyć konto dziecka lub dzieci na platformie online i na spokojnie wybrać interesujące ich turnusy w placówkach. Mają na to czas do 27 maja — wtedy rozpocznie się kolejny etap zapisów. Rodzic lub opiekun musi wówczas jedynie wysłać wcześniej przygotowane zgłoszenia w systemie. Po maksymalnie godzinie otrzyma na swój adres e-mail informację o tym, czy udało się zapisać dziecko na wybrany turnus w jednej ze wskazanych placówek. Lista szkół organizujących półkolonie i szczegółowa instrukcja są dostępne na stronie lodz.pl/lato w zakładce „Miejskie placówki edukacyjne”. 

Informacje o miejskiej ofercie na wakacje można znaleźć na stronie lodz.pl/lato.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024 r. informujemy, iż rekrutacja do klas pierwszych na kolejny rok szkolny będzie przebiegała wg poniższego harmonogramu.

 • Rekrutacja w formie naboru elektronicznego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych będzie trwała w dniach 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 15.00.
 • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w dniach 06.05.2024 r. do 05.06.2024 r.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 14.06.2024 r. do godz. 12.00.
 • Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia możliwe będzie poprzez system od 14.06.2024 r. do 20.06.2024 r. do godz. 15.00.
 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej zostanie podana do publicznej wiadomości 25.06.2024 r. do godz. 12.00.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025

Uwaga!  Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy zostaną przyjęci do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszenie, wniosek wraz z załącznikami) w terminie do dnia 30.08.2024 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

Każdy uczeń wie, jak ważne jest jedzenie owoców. Zawierają one mnóstwo witamin, które chronią i wzmacniają organizm każdego człowieka. Podczas czwartkowych warsztatów kulinarnych w świetlicy szkolnej, dziewczynki z klasy IIa zrobiły smaczną i kolorową sałatkę owocową.

Egzamin odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 roku:

 • 14 maja 2024 r. godz. 900 – język polski – 120 minut, (plus 60 min. dla ucz. z dostosowaniami)
 • 15 maja 2024 r. godz. 900 – matematyka – 100 minut, (plus 50 min. dla ucz. z dostosowaniami)
 • 16 maja 2024 r. godz. 900 – język angielski – 90 minut. (plus 45 min. dla ucz. dostosowaniami)

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Uczniowie, którzy spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Przybory na egzaminie:

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych /ścieralnych.
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Drodzy uczniowie!!!

20 maja 2024 roku w ramach projektu Ogólnopolskie Wybory Książek odbędzie się w naszej szkole głosowanie na ulubioną książkę dla dzieci i młodzieży. Do tego czasu zastanówcie się, która książka najbardziej zawładnęła waszym sercem -  niekoniecznie lektura - zapiszcie jej tytuł i autora na karteczce i schowajcie do piórnika, by nie zapomnieć w dniu głosowania.

Na ostatniej godzinie zajęć z wychowawcą rozmawialiśmy o bezpieczeństwie offline i onlaine w ramach realizacji programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów” Fundacji UNAWEZA. Dowiedzieliśmy się czym jest cyberprzemoc – jedno z zagrożeń w świecie online. Poznaliśmy formy cyberprzemocy i strategie radzenia sobie z nimi.

Plebiscyt "Książkowa lista przebojów"

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznano naszej bibliotece wsparcie finansowe na zakup nowych książek.

Będzie co czytać!

Przez cały maj od 1.05 godz. 8:00 do 31.05 godz. 12:00 w bibliotece szkolnej oraz pod specjalnym linkiem aplikacji Forms  https://forms.office.com/e/xMgqneT9eG lub kodem kreskowym

można składać propozycje książek, które chcielibyście znaleźć na półkach. Proponowane przez Was tytuły zostaną wpisane na listę planowanych zakupów. Bardzo proszę o poważne podejście do tematu, bez żartów i bezsensownych głosów!

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach!

Karolina Zmysłowska - Kutysz - n-ciel bibliotekarz   

Strona 1 z 184
Scroll to top