PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

„UMIEM PŁYWAĆ"

Realizowany ze środków

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
 

w roku 2014


Od września 2014 r. nasi uczniowie klas III uczestniczą w projekcie "Umiem pływać".

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (sobota, niedziela)
w centrum sportowo-rekreacyjnym "FALA".


ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Od września 2014 r uczniowie klas III uczestniczą w projekcie "Umiem pływać". Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (sobota, niedziela) w centrum sportowo-rekreacyjnym "FALA". Podczas tych zajęć dzieci oswajają się z wodą oraz uczą technik pływania stylem klasycznym, grzbietowym i kraulem. Po wyczerpujących ćwiczeniach pływackich zawsze następuje chwila relaksu, która umożliwia skorzystanie z dobrodziejstw pływalni!

Scroll to top