Kolejny rok uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programach Unii Europejskiej

Owoce w szkole - uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Mleko w szkole - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

Owoce i warzywa dostarczane są 2 razy w tygodniu przez firmę SAMOPOMOC CHŁOPSKA z Ozorkowa.


Cele programu Owoce w szkole

Cele programu Mleko w szkole

 

Scroll to top