"Dzień Misia Uszatka w SP 45" to projekt edukacyjno – wychowawczy dla klas I - III

Program odpowiada na bardzo istotną i podstawową potrzebę w zakresie kreowania postaw innowacyjnych i twórczych wśród dzieci i szeroko rozumianego społeczeństwa. Opiera się na założeniu, że twórczością, która skutkować powinna większą skłonnością do inicjowania własnych pomysłów, wytworów i pytań można kreować, wzmacniać, a nawet uczyć się jej.

Realizacja innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi

Klasa Va – wrzesień- czerwiec 2010/11r.
Klasa VI a –wrzesień- czerwiec 2011/12r.

Nauczyciel języka polskiego - mgr Joanna Lesiak

Prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczna jest niesłychanie istotne do prawidłowego funkcjonowania. O tym mówili uczniowie klas 4 - 6 w  przygotowanych scenkach.

Niebieskie stworki, które zauroczyły miliony dzieci na całym świecie, niedawno skończyły 50 lat. Była to świetna okazja, by przypomnieć starszym i zapoznać młodsze dzieci z przygodami Zgrywusa, Ciamajdy, Ważniaka, Smurfetki, Papy Smurfa i innych sympatycznych mieszkańców wioski, żyjących (nie zawsze...) zgodną gromadką pośrodku lasu. 18 listopada nasza szkoła stała się krainą Smurfów, a stało się to dzięki pomocy i zaangażowaniu naszych uczniów.

16 listopada 2011 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu edukacyjnego "Moja ojczyzna - Polska. RZEKA PAMIĘCI 2011". Uczniowie prezentowali plakaty wykonane w klasach, a każdy z nich miał wpisana literkę ze słowa "ojczyzna". Opowiadali też o wycieczkach do miejsc pamięci narodowej w Łodzi, w jakich uczestniczyli 10 listopada. Oceniane były też prezentacje fotografii wykonanych przez uczniów podczas wycieczek.

Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do obejrzenia wystawy lalek teatralnych wykonanych przez dzieci z klas IV - VI.
W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym zostały wystawione lalki nagrodzone i wyróżnione w konkursie przeprowadzonym w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Jesteśmy twórcami lalek teatralnych".

Scroll to top