26-03-2008

Uczeń w roli dziennikarza

Napisała:

W Szkole prowadzona jest od roku szkolnego 2008/09 innowacja pedagogiczna „Uczeń w roli dziennikarza" opracowana przez mgr Magdalenę Bienias.

W bieżącym roku szkolnym beneficjentem innowacji jest klasa Va.

Cel innowacji:

  • przygotowanie ucznia do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie
  • kształcenie sprawności pisania oraz czytania, mówienia i słuchania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych
  • wykorzystywanie zdobytych umiejętności i wiadomości z dziedziny prasoznawstwa w redagowaniu szkolnej gazetki
  • twórcze działania ucznia, rozwój kreatywności, ciekawości poznawczej, wrażliwości estetycznej i czytelniczej
  • kształcenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
  • przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji
  • kształtowanie osobowości uczniów, m.in. postawy tolerancji, odpowiedzialności za własne słowa i czyny, umiejętności współpracy w zespole, rozwiązywania problemów, potrzeby samokształcenia, pracy nad sobą oraz działania na rzecz innych

Realizacja innowacji:

  • Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi
  • Klasa IVa-VIa – wrzesień- czerwiec 2008/2011
  • Nauczyciel języka polskiego - mgr Magdalena Bienias

Opis projektu >> CZYTAJ>>

Sukces redaktorów szkolnej gazetki Pod Budą:II miejsce w Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych organizowanym pod patronatem EXPRESSU Ilustrowanego.

Ilość odsłon: 3366 Ostatnio zmieniany: 26-03-2008

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LUTY 2020

Scroll to top