12-09-2015

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników szkolnych

Napisała:

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników szkolnych
dla uczniów klas I, II i IV Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi

1. Podręczniki są własnością biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Łodzi.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego 2015/2016. Należy je zwrócić w terminie ustalonym przez wychowawcę.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować wypożyczone podręczniki, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
4. Podręczniki należy przechowywać w okładce. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.
5. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
6. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Ilość odsłon: 3010 Ostatnio zmieniany: 04-11-2016
Scroll to top