Wyświetlenie artykułów z etykietą: KOMUNIKATY

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej mogą złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek  z prośbą o pomoc materialną w formie kolonii letnich dla swojego dziecka.

Kategoria: Pedagog szkolny

Od 15.04.2013 r. do 26.04.13 r. wszyscy rodzice i uczniowie mają pełny dostęp do e-dziennika. Kody dostępu, jeżeli ktoś nie odebrał podczas zebrań z rodzicami, można otrzymać u wychowawców lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia i korzystania z e-dziennika.

Kategoria: Aktualności

W dniu 12 kwietnia 2013 r. z powodu awarii zostaje odwołany basen w SP 184 ul.Syrenki 19

Kategoria: Aktualności

W marcu 2013r. zostały rozegrane Mistrzostwa SP 45 w Piłce Nożnej Chłopców.

Kategoria: Sport

Terminarz naboru:

  • od 1 marca 2013 r. – w przedszkolach przekazywane są deklaracje rodzicom/opiekunom dzieci siedmio- i sześcioletnich, planującym zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • do 29 marca 2013 r. - wypełnione deklaracje muszą zostać oddane do przedszkola.
  • Przedszkola przekazują deklaracje do szkoły drogą służbową. Tylko dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli publicznych deklaracje są do odbioru i wypełnienia w sekretariacie SP45.
  • 22 kwietnia 2013 r. -  wstępna lista przyjętych dzieci
  • od 22 do 25 kwietnia 2013 r. rodzice/opiekunowie dzieci nieprzyjętych mają możliwość złożenia deklaracji do szkoły rejonowej lub pozarejonowej, jeżeli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami
  • 26 kwietnia 2013 r. dyrektor SP45 poda do wiadomości ostateczne listy dzieci przyjętych

Dyrektor SP45 – M.Zwolińska

 

Kategoria: Aktualności

Proszę o wypełnienie deklaracji wyboru gimnazjum i zwrot do wychowawcy najpóźniej do 29 marca 2013.

SP 45 przekazuje deklaracje do gimnazjów drogą służbową. Nie dotyczy to gimnazjów  niepublicznych, artystycznych i spoza gminy -  w tych przypadkach rodzice/opiekunowie sami dostarczają dokumenty związane z naborem.

  • W dniu 22 kwietnia w gimnazjach udostępnienie zostaną informacje o wstępnych wynikach naboru.
  • Od 22 do 25 kwietnia możliwy jest ruch uczniów, którzy nie zostali przyjęci do wybranego przez siebie gimnazjum. Rejonowe gimnazja w pierwszej kolejności przyjmują uczniów zamieszkałych w obwodach, a w miarę wolnych miejsc pozostałych chętnych. Deklaracje uczniów nieprzyjętych do danego gimnazjum mogą odebrać tylko rodzice. Tylko do 25 kwietnia jest czas na zapisanie dziecka w gimnazjum rejonowym lub innym posiadającym wolne miejsca.
  • W dniu 26 kwietnia do publicznej wiadomości podane zostaną ostateczne listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl umieszczona jest „Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów"

Dyrektor SP45 – M.Zwolińska

 

Kategoria: Aktualności
Scroll to top