Projekt "Lepsze perspektywy" współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 886 650,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 822 770,00 zł

Czas realizacji projektu - 1.09.2018 - 31.08.2020

 

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

  • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli
  • doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych - umiejętności posługiwania się językiem obcym,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość i umiejętności społeczne,
  • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu,
  • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii,
  • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Rok szkolny 2018/19

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

Harmonogram zajęć od 4.02.2019

Harmonogram zajęć logopedycznych

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

Harmonogram warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Harmonogram wycieczek edukacyjnych

Rok szkolny 2019/20

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 09.2019-.01.2020

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 02.2020-06.2020

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej od 3 lutego 2020 r

Harmonogram zajęć logopedycznych od 3 lutego 2020 r

Harmonogram warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni cz. I

W ramach projektu "Lepsze perspektywy" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach w Planetarium EC1 w Łodzi oraz mogli zobaczyć wystawę nagrodzonych prac.

Uczniowie klasy VII a brali udział w zajęciach terenowych w Parku im. Adama Mickiewicza. Zajęcia odbywały się w ramach realizacji projektu „Lepsze perspektywy”. Podczas zajęć uczniowie poznali funkcje społeczno-kulturowe parków i innych terenów zielonych w mieście, nauczyli się odróżniać różne gatunki drzew oraz poznali historie tego parku.

Uczniowie klas VIII uczęszczający na zajęcia koła fizyko – chemicznego realizowanego w ramach projektu „Lepsze perspektywy” przygotowali pokaz ciekawych doświadczeń dla uczniów klasy IIb. Dla młodszych kolegów było to pierwsze spotkanie z fizyką i chemią.

Pod koniec maja uczniowie klas VIII byli na warsztatach w Experymenatarium w Manufakturze. Tematem warsztatów był suchy lód, a odbywały się one w ramach realizacji projektu „Lepsze perspektywy”. Uczniowie dowiedzieli się skąd pochodzi nazwa „suchy lód”, poznali jego właściwości i przeprowadzili szereg ciekawych doświadczeń.

Na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego rozwijamy nasze kompetencje językowe poprzez gry i zabawy. Często korzystamy z tabletów w celu utrwalenia słownictwa lub tworzenia mini-dialogów, śpiewamy po angielsku dzięki TrainingLyrics oraz odtwarzamy scenki "z życia wzięte" tak zwane role-plays.

W kategorii „Pomysł kreatywny czyli projektanci przestrzeni” na zajęciach koła regionalnego „Nasza Łódź” , uczniowie zaprojektowali i wykonali artystyczną wizualizację wielokulturowej Łodzi – łódzkie podwórka - studnie z wykorzystaniem gazet i kolorowych papierów w barwach flag narodów, które zamieszkiwały Łódź w XIX i na początku XX w.

Losowe artykuły

Scroll to top