Projekt "Lepsze perspektywy" współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 886 650,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 822 770,00 zł

Czas realizacji projektu - 1.09.2018 - 31.08.2020

 

Celem ogólnym projektu jest:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi oraz poprawa wyników nauczania poprzez:

 • wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli
 • doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

 • realizację zajęć dla uczniów w zakresie rozwoju umiejętności kluczowych - umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych,
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość i umiejętności społeczne,
 • realizację zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu,
 • realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych form terapii,
 • realizację zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
 • doposażenie pracowni szkolnych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Rok szkolny 2018/19

Harmonogram zajęć od 3.09.2018

Harmonogram zajęć od 4.02.2019

Harmonogram zajęć logopedycznych

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

Harmonogram warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Harmonogram wycieczek edukacyjnych

Rok szkolny 2019/20

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 09.2019-.01.2020

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych 02.2020-06.2020

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej

Harmonogram zajęć terapii pedagogicznej od 3 lutego 2020 r

Harmonogram zajęć logopedycznych od 3 lutego 2020 r

Harmonogram warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni cz. I

We wtorek, 29 października 2019 r., uczniowie klasy VI c na warsztatach  "Kreatywność i komunikacja interpersonalna", które odbywają się ramach projektu edukacyjnego "Lepsze perspektywy" doświadczyli dwóch rodzajów doznań: intelektualnej, a potem smakowej.

Już drugi rok w ramach projektu „Lepsze perspektywy” w szkole odbywają się koła:

 • przyrodnicze dla uczniów klas III i IV
 • fizyczno – chemiczne dla uczniów klas VII i VIII.

Zajęcia cieszą się popularnością szczególnie „małych alchemików”, którzy chętnie eksperymentują, wnikliwie obserwują, uczą się wyciągać wnioski i łączyć fakty. Zajęcia łączą naukę z zabawą.

W poniedziałek, 30 września 2019 r., uczniowie z klas VII i VIII uczestniczących w zajęciach koła informatycznego mieli okazję poznać moc płytki Makey Makey. Dzięki temu prostemu urządzeniu mogli zagrać hymn Unii Europejskiej oraz kilka znanych dziecięcych utworów dotykając rąk swoich kolegów i koleżanek. Inną atrakcją była możliwość zagrania w grę Pacman wykorzystując do tego celu liście drzew.

17-06-2019

U fryzjera

Salon fryzjerski „Gabriel” był celem wycieczki zawodoznawczej zrealizowanej 17 czerwca 2019 r. w ramach projektu „Lepsze perspektywy”. Dziewczęta z klas VII poznały specyfikę pracy fryzjera – stylisty.

W ostatni czwartek roku szkolnego 2018/2019 (13 czerwca 2019 r.) odbyła się premiera spektaklu teatralnego w języku niemieckim pt. Rotkaeppchen - Czerwony Kapturek. Spektakl został przygotowany przez uczniów klas VIII na zajęciach kółka języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu Lepsze perspektywy. Spektakl opracowany został jako duży projekt edukacyjny, w którym uczniowie podzieleni na grupy przygotowywali różne jego elementy, tj.: sceny przedstawienia (aktorzy), dekoracje, rekwizyty i kostiumy (scenografowie i dekoratorzy). 

Uczniowie klas VII i VIII uczęszczający na zajęcia koła fizyko – chemicznego realizowanego w ramach projektu „Lepsze perspektywy” mieli okazję pracować z Labdiscami. Za pomocą tych małych urządzeń można dokonywać pomiarów m.in. pH, wilgotności, napięcia i natężenia prądu, temperatury, poziomu hałasu.

Losowe artykuły

Scroll to top