×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 967.

Pedagog i psycholog szkolny

Idąc do psychologa możesz się zastanawiać nad tym, czy to co powiedziałaś/łeś zostanie przekazane innym osobom. W zdecydowanej większości przypadków to, co powiesz zostaje między Tobą a psychologiem. Każdego psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że nie może on z nikim rozmawiać o Twoich sprawach. Jednak w przypadku, gdy psycholog uzna, że to co mówisz zagraża Twojemu życiu i/lub zdrowiu, będzie musiał porozmawiać o tym z Twoimi rodzicami/opiekunami. Jednak zawsze przed rozmową z rodzicem zostaniesz o tym poinformowany.


Drogi uczniu! Przyjdź do mnie, jeżeli  [ link ]

Rodzicu! Zapraszam do kontaktu telefonicznego, przez Librus, mail, spotkanie osobiste, gdy [ link ]

  Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

  Pedagog Psycholog Pedagog specjalny
 

mgr Katarzyna Barańska

  mgr Paulina Brzozowska-Daniel
poniedziałek

 10.00 – 14.45

8.00 – 8.55

9.40 - 10.45

15.00 - 16.00 godzina dostępności

11.30 – 15.00
wtorek

10.00 – 14.45
15.30 – 16.30 - godzina dostępności

8.00 – 8.55   10.40 – 12.10
środa

8.45 – 11.00

 11.30 – 14.00 

 8.00 – 8.55

9.40 - 10.45

czwartek

 8.00– 14.30

 8.00 – 10.45

11.30 – 12.55

13.40 - 15.00

piątek

10.00 – 12.55

13.40 - 14.30

 8.00 – 8.55

9.40 - 11.35

  11.35– 12.55

 


Wykaz instytucji wspierających - [ link ]

Dyżury psychologów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Łodzi

Adres: ul. Motylowa 3, 91-360 Łódź
Telefon: 42 659 15 81
Strona www: http://www.ppp2.edu.lodz.pl/

• O przyznanie stypendium może się ubiegać wyłącznie uczeń, jeżeli wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto. Przyznane stypendium przeznaczone jest na zakup materiałów edukacyjnych – podręczników, przyborów szkolnych, wyposażenia na lekcje wf, na lekcje informatyki (np. komputer),opłatę za Internet, strój galowy. Szczegółowy wykaz w załączniku - Informacja dot. rozliczania stypendiów.

Informujemy, że na stronie www.uml.lodz.pl/miasto/lato_w_miescie_2014/ znajdziecie Państwo bogatą ofertę placówek i organizacji pozarządowych organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, w okresie wakacji letnich 2014 r. Ofertę letnią przygotowały  ośrodki sportowe, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe i miejskie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zapraszamy Rodziców  do odbioru decyzji na stypendia szkolne. Nieprzekraczalny termin rozliczenia merytorycznego i finansowego - 23 czerwca br.

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych, uprzejmie prosimy o ponowne zapoznanie się z regulaminem rozliczania pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Znajomość zasad pozwoli uniknąć problemów podczas rozliczania faktur. Przypominamy, że rozliczamy zakupy związane z edukacją dokonane w miesiącach styczeń – czerwiec 2014 r. (załącznik)

W najbliższym czasie zostaną przekazane wnioskodawcom decyzje na przyznane świadczenia.

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej mogą złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek z prośbą o pomoc materialną w formie kolonii letnich dla swojego dziecka.

To od Twojej wrażliwości zależy czy pomożemy krzywdzonemu dziecku.
Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, psychologicznej lub rodzinnej skontaktuj się z Podmiotami prowadzącymi jednostki specjalistycznego poradnictwa

ReagujMY

Scroll to top