20-04-2016

Kolonie 2016

Napisała:

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, mogą złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek z prośbą o pomoc materialną w formie kolonii letnich.

 

  1. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkolnego do dnia 20 maja 2016 r.
  2. We wniosku rodzice lub prawni opiekunowie opisują swoją sytuację materialną i domową. Podają również inne informacje mogące mieć  wpływ na decyzję komisji ds. pomocy materialnej dla uczniów.
  3. Do wniosku należy wpisać oświadczenie o wysokości dochodów netto przypadających na członka rodziny.
  4. Komisja kwalifikuje uczniów do przyznania pomocy w formie kolonii letnich po przeanalizowaniu ww. dokumentu.
  5. W przypadku dużej ilości złożonych wniosków (przekraczających liczbę posiadanych przez szkołę ofert), kolonie socjalne w pierwszej kolejności otrzymają dzieci z rodzin, w których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza minimum socjalnego określonego w ustawie o pomocy społecznej  tj. 456 zł ( Dz.U. nr 64, poz.593 z późn. zmianami ) oraz w roku ubiegłym nie korzystały z wyjazdu kolonijnego.

Wniosek do pobrania

Ilość odsłon: 940 Ostatnio zmieniany: 20-04-2016

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LISTOPAD 2018

Scroll to top