23-06-2000

Dni Greckie - 2000

Napisała:

Pod koniec roku szkolnego 1999/2000 w naszej szkole realizowaliśmy projekt "Dni greckie", którego opis zamieszczamy poniżej.

 

CELE OGÓLNE:

 • poznanie Grecji i dorobku jej mieszkańców w aspekcie kultury, sztuki, historii , geografii , nauki, sportu, życia codziennego,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej,
 • promowanie postawy tolerancji i otwarcia,
 • rozwijanie współpracy między uczniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dzięki różnorodnym zajęciom uczniowie:

 • znają elementy historii, geografii, kultury, sztuki, życia codziennego Grecji starożytnej i współczesnej
 • wskazują elementy wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy w oparciu o wiedzę o starożytnej Grecji
 • rozumieją pojęcie tożsamości europejskiej,
 • starają się prezentować postawę otwartości i tolerancji,
 • gromadzą materiały informacyjne , ilustracyjne , źródłowe na określony temat,
 • współpracują nad opracowywaniem zgromadzonych materiałów,
 • umiejętnie komunikują się w grupie,
 • prezentują wyniki wspólnej pracy

ZADANIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Kl. IV

 • gromadzą i opracowują materiały informacyjne i ilustracyjne o codziennym życiu w starożytnej Grecji, rodzinie, nauce, wychowaniu dzieci,
 • przygotowują wystawę połączoną z prezentacją
 

Nie wszystko o Grekach

   

Kl. V

 • gromadzą i opracowują materiały informacyjne i ilustracyjne o architekturze i sztuce starożytnej Grecji,
 • przygotowują wystawę połączoną z prezentacją

Kl. VI

 • biorą udział w konkursie matematycznym o Grecji,

Klub Europejczyka

 • zgromadzi i opracowuje materiały dotyczących dziedzictwa kulturowego Europy w kontekście starożytnej Grecji (kultura, sztuka, demokracja, filozofia, nauka, moda)
 • przygotowuje wystawę i jej prezentację w stylizowanych strojach

Spadek po Grekach

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 • Wystawy połączone z prezentacją dla klas IV-VI - czytelnia
 • Wystawa połączona z prezentacją projektu Klubu Europejczyka - czytelnia
 • Prezentacja plakatów o walorach turystycznych współczesnej Grecji - korytarze i hol szkoły

Zaproszenie do Grecji

 • Olimpiada 2000 czyli szkolne igrzyska sportowe - boisko , sala gimnastyczna

Olimpiada 2000

TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

 • 1 czerwca 2000r. - olimpiada szkolna
 • 2 czerwca 2000r. - wystawa poświęcona architekturze i sztuce starożytnej Grecji
 • 5 czerwca 2000r. - prezentacja wystaw Nie wszystko o Grekach oraz Spadek po Grekach
 • 6 czerwca 2000r. - konkurs matematyczny o Grecji
 • 28 maja - 10 czerwca - prezentacja plakatów Zaproszenie do Grecji o turystycznych walorach współczesnej Grecji
Ilość odsłon: 2862 Ostatnio zmieniany: 07-11-2022
Scroll to top