23-09-2010

„Jesteśmy twórcami lalek teatralnych”

Napisała:

W I okresie roku szkolnego 2010/2011 w klasach IV - VI zaplanowano realizację projektu edukacyjnego pod patronatem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Cele ogólne:

 • pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
 • kształtowanie zainteresowania teatrem
 • poznanie specyfiki teatru lalek (w tym różnego typu lalek)

Cele szczegółowe:

 • Dzięki różnorodnym działaniom uczeń:
  • zna różne typy lalek teatralnych,
  • zna budowę lalek teatralnych,
  • zna słownictwo związane z teatrem lalkowym i posługuje się nim,
  • samodzielnie projektuje i wykonuje lalki,
  • zdobywa wiedzę nt. lalki teatralnej, korzystając z różnych źródeł,
  • uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych naszego miasta,
  • bierze czynny udział w lekcjach muzealnych i warsztatach,
  • posługuje się wiadomościami nt. bohaterów różnych utworów literackich (baśni, bajek, powieści, opowiadań), świadomie tworząc ich wzory,
  • doskonali umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy i wykonywania
  • powierzonych zadań,
  • uważnie słucha, obserwuje, selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje,
  • planuje i organizuje swoją pracę,
  • umie powiązać teoretyczną wiedzę z praktyczną,
  • twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości,
  • doskonali umiejętności manualne,
  • szanuje pracę ludzi teatru.

PRZECZYTAJ szczegółowy opis realizacji projektu.

Ilość odsłon: 5963 Ostatnio zmieniany: 07-11-2022
Scroll to top