15-11-2015

Debata - Sportowy Okrągły Stół.

Napisał:

W czwartek, 12 listopada 2015, odbyliśmy w naszej szkole Sportowy Okrągły Stół w ramach programu WF z Klasą. Celem tego spotkania była rozmowa o sposobie uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego w szkole, a także ustalenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach programu w I i II semestrze. W debacie uczestniczyli uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciel wf, pani bibliotekarka – sekretarz debaty oraz nauczyciel świetlicy. Uczniowie naszej szkoły podeszli do debaty bardzo poważnie. Zastanawiali się nad tym, co jest dobre na zajęciach wychowania fizycznego, a co należy udoskonalić.

 

Na przygotowanych kartach papieru wypisywali dobre i złe strony lekcji wf-u, warunków, jakie mamy w szkole do ich prowadzenia oraz zajęć pozalekcyjnych oferowanych w naszej placówce. Następnie przedstawiciel każdego zespołu przedstawiał podjęte wnioski. Debata przyjęła formę dyskusji. Głos zabierali uczniowie, nauczyciele oraz pani wicedyrektor. Uczniowie wyrażali swoje opinie, mówili o plusach i minusach wychowania fizycznego. Nauczyciele wraz z dyrekcją odpowiadali na pytania oraz dyskutowali o pozytywnych i negatywnych uwagach uczniów.

PLUSY lekcji WF:

Różnorodność dyscyplin sportowych na zajęciach
Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu
Możliwość prowadzenia pewnych ćwiczeń na rozgrzewce przez uczniów
Uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych
Nauczyciel aktywnie uczestniczy w lekcjach
Podział na grupy fakultatywne w czasie realizacji 4 godziny wychowania fizycznego
Możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach wf-u podczas pobytu na świetlicy
MINUSY lekcji WF:

Bardzo zły stan techniczny dużej sali gimnastycznej
Brak szatni z umywalką do nóg i prysznicem
Brak możliwości wychodzenia dzieci podczas przerw na boisko
Nierówne asfaltowe boisko i brak jego oświetlenia
Zbyt mała ilość zawodów międzyklasowych
Owocem debaty były wnioski do dalszej pracy:

Wyremontowanie dużej sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego
Modernizacja boiska do piłki nożnej i piłki koszykowej
Zakup nowego, atrakcyjnego, sprzętu sportowego
Zajęcia sprawnościowe podczas przerw
Na zakończenie debaty, wybraliśmy zadania, które będziemy realizować w tym roku szkolnym w programie WF z Klasą.

W I semestrze wybraliśmy: Ruch na lekcjach i aktywne przerwy. 

W II semestrze: Wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

LAS zorganizujemy podczas szkolnego dnia sportu.

 

Ilość odsłon: 4124 Ostatnio zmieniany: 04-11-2016
Więcej w tej kategorii: « Sportowa debata w naszej szkole
Scroll to top