26-10-2020

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 26.10.2020 r.

Napisała:

Minister Edukacji Narodowej wprowadził też nowe zasady funkcjonowania szkół. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne 

 1. Podstawowym dla całej szkoły narzędziem i drogą komunikacji z wychowawcą
  i wszystkimi nauczycielami pozostaje dziennik elektroniczny Librus.
 2. Pracujemy według zmienionego planu lekcji. Plan dostępny na stronie internetowej SP45
 3. Wychowawca przesyłać będzie w dzienniku Librus plan pracy ucznia najpóźniej do godz. 8 danego dnia. 
 4. Plan pracy na dany dzień obejmować będzie lekcje on-line oraz lekcje samodzielnej pracy ucznia na podstawie i materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu. 
 5. Oczekujemy, że uczniowie pracować będą zgodnie z zaproponowanym planem
  w godzinach przedpołudniowych. W razie potrzeby wyznaczona praca samodzielna może odbywać się/ być dokończona w innym dogodnym czasie.
 6. Lekcje on-line odbywać się będą Office 365 w aplikacji Teams, na której konta mają wszyscy uczniowie i nauczyciele. Można łączyć się także za pomocą smartfonów.
 7. Codziennie rano przed pierwszą lekcją o godz. 8.45 wychowawcy sprawdzać będą obecność w czasie spotkania z klasą na Teams. Uczeń ma obowiązek zgłosić swoją gotowość do nauki. Obecność będzie też sprawdzana na lekcjach on-line.
 8. Przypadki trudności technicznych w odbiorze materiałów elektronicznych lub korzystaniu z lekcji on-line należy zgłosić wychowawcy lub do sekretariatu szkoły 42 616 01 53. 
 9. Dla uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do pracy w domu albo potrzebują pomocy będzie możliwość pracy zdalnej w szkole (sprzęt, dostęp do sieci, opieka nauczyciela). Potrzeby
  w tym zakresie należy zgłosić do wychowawcy.
 10. W czasie kształcenia zdalnego realizowana będzie podstawa programowa w oparciu
  o zmodyfikowane i dostosowane do nowych warunków programy nauczania.  
 11. O sposobie sprawdzania pracy uczniów oraz oceniania decyduje nauczyciel przedmiotu zgodnie
  z zasadami statutu szkoły.
 12. Pedagog i psycholog szkolny zapewnią pomoc, konsultacje, porady.
 13. Od 5 października zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielami dla uczniów i rodziców. Termin zostanie podany w następnym komunikacie. 

 

Małgorzata Zwolińska

 

 

 

Ilość odsłon: 163 Ostatnio zmieniany: 26-10-2020
Scroll to top