26-03-2024

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Napisała:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024 r. informujemy, iż rekrutacja do klas pierwszych na kolejny rok szkolny będzie przebiegała wg poniższego harmonogramu.

  • Rekrutacja w formie naboru elektronicznego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych będzie trwała w dniach 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 15.00.
  • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w dniach 06.05.2024 r. do 05.06.2024 r.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 14.06.2024 r. do godz. 12.00.
  • Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia możliwe będzie poprzez system od 14.06.2024 r. do 20.06.2024 r. do godz. 15.00.
  • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej zostanie podana do publicznej wiadomości 25.06.2024 r. do godz. 12.00.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025

Uwaga!  Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy zostaną przyjęci do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszenie, wniosek wraz z załącznikami) w terminie do dnia 30.08.2024 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

Ilość odsłon: 397 Ostatnio zmieniany: 19-05-2024
Scroll to top