20-11-2014

Sportowa debata w naszej szkole

Napisał:

We wtorek, 18 listopada 2014, odbyliśmy w naszej szkole Sportowy Okrągły Stół w ramach programu WF z Klasą. Celem tego spotkania była rozmowa o sposobie uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego w szkole, oraz ustalenie harmonogramu zadań, które będą realizowane, w ramach programu, w I i II semestrze. W debacie uczestniczyło 38 uczniów, reprezentujących klasy I, II, III, IV, V i VI, dyrekcja szkoły, nauczyciel wf, opiekun samorządu szkolnego, pedagog szkoły i nauczyciel świetlicy. Uczniowie naszej szkoły podeszli do debaty bardzo poważnie. Przygotowywali się do niej na lekcjach wf oraz pracując na warsztatach w samorządzie szkolnym. Zastanawiali się nad tym, co jest dobre na zajęciach wychowania fizycznego, a co należy udoskonalić.

 Po powitaniu wszystkich zebranych przez p. dyrektor, koordynator projektu przedstawił harmonogram programu WF z Klasą. Omówił jego cele i zadania do realizacji. Następnie pani ze świetlicy zapoznała wszystkich z opinią na temat lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3 oraz propozycjami ich urozmaicenia. Po tym wystąpieniu uczniowie zostali podzieleni na 5 grup. Na przygotowanych kartach papieru wypisywali dobre i złe strony lekcji wf-u, warunków, jakie mamy w szkole do ich prowadzenia oraz zajęć pozalekcyjnych oferowanych w naszej placówce. Następnie przedstawiciel każdego zespołu przedstawiał podjęte wnioski. Debata przyjęła formę dyskusji. Głos zabierali uczniowie, nauczyciele oraz pani dyrektor. Uczniowie wyrażali swoje opinie, mówili o plusach i minusach wychowania fizycznego. Nauczyciele wraz z dyrekcją odpowiadali na pytania oraz dyskutowali o pozytywnych i negatywnych uwagach uczniów.

 

PLUSY lekcji WF:
 Różnorodność dyscyplin sportowych na zajęciach
 Możliwość prowadzenia pewnych ćwiczeń na rozgrzewce przez uczniów
 Uczestnictwo w zawodach szkolnych i międzyszkolnych
 Nauczyciel aktywnie uczestniczy w lekcjach
 Podział na grupy fakultatywne w czasie realizacji 4 godziny wychowania fizycznego
 Możliwość uczestnictwa w zajęciach wf-u podczas pobytu na świetlicy
MINUSY lekcji WF:
 Bardzo zły stan techniczny 2 sal gimnastycznych
 Mała ilość sprzętu sportowego
 Nierówne asfaltowe boisko i brak jego oświetlenia
 Zbyt mała ilość zawodów międzyklasowych

Owocem debaty były wnioski do dalszej pracy:

 Wyremontowanie małej i dużej sali gimnastycznej
 Modernizacja boiska do piłki nożnej i piłki koszykowej
 Zakup nowego, atrakcyjnego, sprzętu sportowego
 Kontynuowanie tradycji pikników rodzinnych
 Zajęcia dodatkowe z tańca i muzyki podczas przerw
 Zwiedzanie sportowych obiektów w Łodzi
 Spotkania ze znanymi sportowcami naszego regionu

       Propozycje uczniów były bardzo ciekawe i godne uwagi. Wspólnie ustaliliśmy, że jeśli chcemy coś zmienić, musimy wszyscy razem rzetelnie pracować, aby zrealizować cele programu WF z Klasą. Na zakończenie debaty, wybraliśmy zadanie, które będziemy realizować w tym semestrze w programie WF z Klasą. Będzie to test sprawności fizycznej: MiniFit.

 

 

 

 

 

 

Ilość odsłon: 4346 Ostatnio zmieniany: 12-02-2015
Scroll to top