Artykuły filtrowane wg daty: październik 2020

Od 3 listopada ruszają konsultacje dla uczniów i rodziców.

Uczniowie mogą zgłaszać się bezpośrednio do nauczycieli, którzy będą dyżurowali na terenie szkoły w godz. 13.00-15.00. Chęć uczestnictwa w konsultacjach (na terenie szkoły lub telefonicznych) należy zgłosić drogą elektroniczną - LIBRUS- u konkretnego nauczyciela. Z konsultacji telefonicznych mogą korzystać także rodzice uczniów telefonując pod numer szkoły: 42 616 01 53- najlepiej po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik LIBRUS.

Plan dyżurów nauczycieli:

Poniedziałek Nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii
Wtorek Nauczyciele języka polskiego, języków obcych oraz historii w kl. 4-6
Środa Nauczyciele przyrody, biologii, geografii
Piątek Nauczyciele przedmiotów artystycznych
Kategoria: Aktualności

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego przypominamy, że dzień:

 

2 listopada 2020 r. - poniedziałek

jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu organizujemy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Dla wszystkich uczniów, których rodzice w tym dniu pracują czynna będzie świetlica szkolna
w godz. 7.00-17.00. Nie ma obiadu.

Kategoria: Aktualności

Urząd Miasta Łodzi uruchomił dziś telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży. Na numer (42) 638 47 77 można dzwonić od poniedziałku do piątku, od 13:00 do 16:00. Pod tym numerem uczeń, który jest na zdalnym nauczaniu może zgłosić każdy swój problem: z brakiem dostępu do sprzętu potrzebnego do nauki, z brakiem posiłku czy innymi trudnymi dla niego sytuacjami.

Pod tym numerem będzie czekał: pełnomocnik Prezydent Miasta ds. dzieci i młodzieży, a jeśli będzie trzeba - również psycholog oraz osoba, która pracowała m.in. w świetlicy środowiskowej dla dzieci, czyli osoby odpowiednie do pracy z młodymi ludźmi.

Więcej informacji

Kategoria: Aktualności

Minister Edukacji Narodowej wprowadził też nowe zasady funkcjonowania szkół. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne 

 1. Podstawowym dla całej szkoły narzędziem i drogą komunikacji z wychowawcą
  i wszystkimi nauczycielami pozostaje dziennik elektroniczny Librus.
 2. Pracujemy według zmienionego planu lekcji. Plan dostępny na stronie internetowej SP45
 3. Wychowawca przesyłać będzie w dzienniku Librus plan pracy ucznia najpóźniej do godz. 8 danego dnia. 
 4. Plan pracy na dany dzień obejmować będzie lekcje on-line oraz lekcje samodzielnej pracy ucznia na podstawie i materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu. 
 5. Oczekujemy, że uczniowie pracować będą zgodnie z zaproponowanym planem
  w godzinach przedpołudniowych. W razie potrzeby wyznaczona praca samodzielna może odbywać się/ być dokończona w innym dogodnym czasie.
 6. Lekcje on-line odbywać się będą Office 365 w aplikacji Teams, na której konta mają wszyscy uczniowie i nauczyciele. Można łączyć się także za pomocą smartfonów.
 7. Codziennie rano przed pierwszą lekcją o godz. 8.45 wychowawcy sprawdzać będą obecność w czasie spotkania z klasą na Teams. Uczeń ma obowiązek zgłosić swoją gotowość do nauki. Obecność będzie też sprawdzana na lekcjach on-line.
 8. Przypadki trudności technicznych w odbiorze materiałów elektronicznych lub korzystaniu z lekcji on-line należy zgłosić wychowawcy lub do sekretariatu szkoły 42 616 01 53. 
 9. Dla uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do pracy w domu albo potrzebują pomocy będzie możliwość pracy zdalnej w szkole (sprzęt, dostęp do sieci, opieka nauczyciela). Potrzeby
  w tym zakresie należy zgłosić do wychowawcy.
 10. W czasie kształcenia zdalnego realizowana będzie podstawa programowa w oparciu
  o zmodyfikowane i dostosowane do nowych warunków programy nauczania.  
 11. O sposobie sprawdzania pracy uczniów oraz oceniania decyduje nauczyciel przedmiotu zgodnie
  z zasadami statutu szkoły.
 12. Pedagog i psycholog szkolny zapewnią pomoc, konsultacje, porady.
 13. Od 5 października zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielami dla uczniów i rodziców. Termin zostanie podany w następnym komunikacie. 

 

Małgorzata Zwolińska

 

 

 

Kategoria: Aktualności
23-10-2020

Office 365

Szanowni Państwo - wszyscy uczniowie naszej szkoły mają utworzone konta na Office 365. Jeżeli dzieci mają problem z zalogowaniem się doTeamsa, który jest częścią składową pakietu Office 365, proszę zwracać się do wychowawców o wygenerowanie nowego hasła. Pakiet Office 365, a co za tym idzie
i aplikacja Teams działa na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Instrukcja dołączenia do lekcji prowadzonej w aplikacji Teams

Linki z opisem dołączania do spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko

https://www.youtube.com/watch?v=OrNcdqigJro

https://www.youtube.com/watch?v=z-codoeoAR0&t=234s

Kategoria: Aktualności
Strona 1 z 3
Scroll to top