Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 10 maj 2024

Przypominamy, że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 w dniach 14-16 maja 2024 roku uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminów, dlatego pozostałe klasy od 1 do 7 będą miały dni wolne od zajęć. Uczniowie mogą skorzystać z tego czasu na odpoczynek, naukę lub inne zajęcia pozaszkolne. Ważne jest, aby wykorzystać ten czas w sposób produktywny i efektywny, aby jak najlepiej przygotować się do dalszej nauki.

Dzień 17 maja br. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla wszystkich uczniów klas I – VIII.

W tych dniach zapewniamy opiekę świetlicy w godz. 7.00 – 17.00. Nie ma obiadu.

Kategoria: Aktualności

Egzamin odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 roku:

  • 14 maja 2024 r. godz. 900 – język polski – 120 minut, (plus 60 min. dla ucz. z dostosowaniami)
  • 15 maja 2024 r. godz. 900 – matematyka – 100 minut, (plus 50 min. dla ucz. z dostosowaniami)
  • 16 maja 2024 r. godz. 900 – język angielski – 90 minut. (plus 45 min. dla ucz. dostosowaniami)

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Uczniowie, którzy spóźnią się na egzamin nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Przybory na egzaminie:

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych /ścieralnych.
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
  • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Kategoria: Aktualności
Scroll to top