Wyświetlenie artykułów z etykietą: KOMUNIKATY

Od poniedziałku 17 maja wracamy do nauki w szkole. 

Pierwsze dwa tygodnie zaczynamy od zajęć w trybie hybrydowym.

W SP 45 klasy będą uczyć się w szkole naprzemiennie po 2 dni:

Okres pracy hybrydowej

W szkole:

klasy I-III codziennie oraz:

On-line:
Pierwszy tydzień
poniedziałek - 17 maja klasy IV, V, VIII klasy VI, VII
wtorek - 18 maja klasy IV, V, VIII klasy VI, VII
środa - 19 maja klasy VI, VIII klasy IV, V, VII
czwartek -20 maja klasy VI, VIII klasy IV, V, VII
piątek -21 maja klasy VII, VIII klasy IV, V, VI
Drugi tydzień
poniedziałek - 24 maja klasy VII, VIII klasy IV, V, VI

wtorek - 25 maja

środa - 26 maja

czwartek - 27 maja

Egzamin klas VIII

Nie ma lekcji.

Opieka świetlicy dla dzieci, których rodzice pracują

piątek 28 maja Dzień wolny od lekcji zgodnie z organizacją pracy SP45 na rok sz. 2020/21. Opieka świetlicy dla dzieci, których rodzice pracują.
Od 29 maja wszystkie klasy w szkole

Plan lekcji od 17 maja 2021 zostanie nieco zmieniony i będzie obowiązywać do końca roku szkolnego. Zmiany dotyczyć będą zarówno lekcji w szkole, jak i lekcji on-line.

Nowy plan lekcji na stronie internetowej szkoły w czwartek 13 maja.

 

 

Kategoria: Aktualności

Nabór do szkół ponadpodstawowych rusza 17 maja 2021 r i będzie odbywał się w sposób elektroniczny poprzez stronę:

 https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 
13 maja 2021 r o godz. 17. 00 na wyżej wymienionej stronie dostępne będzie webinarium "Akcja rekrutacyjna - jak korzystać z systemu naboru elektronicznego"
 
 
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo

Od 4 maja uczniowie klas I-III wracają do szkoły.

Lekcje zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.Przypominam
WAŻNE ZMIANY ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III:
- uczniowie klas I wchodzą na teren szkoły od strony boiska, szatnia na korytarzu
- uczniowie klas II i III wchodzą głównym wejściem i pozostawiają odzież w wyznaczonych boksach
- z szatni uczniowie klas II i III idą bezpośrednio do sal i nie przebywają na korytarzu
- Wszystkie lekcje uczniowie będą odbywać w jednej, wyznaczonej sali: uczniowie klas I i II w dotychczasowych pracowniach
- Klasy III będą miały wszystkie zajęcia na pierwszym piętrze: klasa 3a w sali nr 24, a klasa 3b w sali nr 18.

ŚWIETLICA I OBIADY:
Świetlica będzie czynna w godzinach 7.00-17.00 w wyznaczonych salach dla grup.
Obiady dla uczniów według dokonanych zgłoszeń w systemie.
Wszystkich uczniów obowiązują zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa:
- dezynfekcja i mycie rąk,
- noszenie maseczki w czasie przerw,
- zachowanie dystansu.

Od 10 maja  odbywać będą się klasowe zebrania z rodzicami w trybie on-line oraz konsultacje w czasie i formie ustalonej z wychowawcą.Z poważaniem - Małgorzata Zwolińska

Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w formie elektronicznej w terminie od 4 maja 2021r. do 2 czerwca 2021 r.  

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

Z uwagi na COVID-19 rodzice zgłaszając dziecko do szkoły przesyłają elektronicznie skany niezbędnych w rekrutacji dokumentów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2021/2022 zawarte są w załącznikach nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Nr 634/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych i oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas  VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV - VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Wzorem lat poprzednich obowiązuje rejonizacja co oznacza, że do szkoły spoza rejonu będą przyjmowane dzieci tylko w przypadku wolnych miejsc zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta Łodzi: Urzędu Mista Łodzi.

Szkoła w obiektywie

Kategoria: Aktualności
15-01-2021

Koniec ferii!

W piątek 15 stycznia kończą się ferie zimowe. 

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują zajęcia w nauczaniu zdalnym wg obowiązującego planu. Spotkania z wychowawcą i zgłoszenie obecności codziennie o 8.45

W szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla kl. VIII

Ostateczny termin wystawienia ocen 26 stycznia 2021

Uczniowie klas I-III wracają do szkoły. Lekcje będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem.

WAŻNE ZMIANY ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III:

- uczniowie klas I wchodzą na teren szkoły od strony boiska, szatnia na korytarzu

- uczniowie klas II i III wchodzą głównym wejściem i pozostawiają odzież w wyznaczonych boksach

- z szatni uczniowie klas II i III idą bezpośrednio do sal i nie przebywają na korytarzu

- Wszystkie lekcje uczniowie będą odbywać w jednej, wyznaczonej sali: uczniowie klas I i II w dotychczasowych pracowniach

- Klasy III będą miały wszystkie zajęcia na pierwszym piętrze: klasa 3a w sali nr 24, a klasa 3b w sali nr 18

ŚWIETLICA I OBIADY:

Świetlica będzie czynna w godzinach 7.00-17.00 tylko dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki (w jednej grupie tylko 12 uczniów)

Zgłoszenia na obiady odbywają się na dotychczasowych zasadach

Wszystkich uczniów obowiązują zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa:

- dezynfekcja i mycie rąk, noszenie maseczki w czasie przerw, zachowanie dystansu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

Kategoria: Aktualności
10-12-2020

Potrzebna pomoc!

Rodzic jednego z naszych uczniów potrzebuje POMOCY - finansowego wsparcia w walce z chorobą. Jeżeli chcesz i możesz pomóc wejdź na stronę: https://www.siepomaga.pl/dariusz-hajduk 

Każda złotówka się liczy!

Kategoria: Aktualności
Scroll to top