Wyświetlenie artykułów z etykietą: KOMUNIKATY

26-04-2019

Wracamy do pracy!

Drodzy Rodzice i Drodzy Uczniowie

Strajk zawieszony. Wracamy do pracy.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Od 6 maja lekcje i zajęcia zgodnie z planem.

Przypominam, że zgodnie z Rozp. MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego i przyjęty, w SP 45 planem pracy:

29 kwietnia 2019 r. - poniedziałek

30 maja 2019 r. - wtorek

2 maja 2019 r. - czwartek

są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W tych dniach organizujemy tylko zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna czynna będzie w godzinach 7.00-17.00. Nie ma obiadu

 

Kategoria: Aktualności

Dnia 15,16,17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
odbędzie egzamin Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

dla klas VIII


W tych dniach -  zgodnie z organizacją roku szkolnego - nie ma zajęć lekcyjnych.

 

Ze względu na strajk i zaangażowanie w organizację egzaminu nie mam żadnych możliwości opieki nad dziećmi w świetlicy.

Proszę o pomoc oraz zapewnienie opieki w domu, a w jednostkowych trudnych sytuacjach zgłoszenie potrzeb w sekretariacie szkoły.

 

 

 Zbiórka uczniów klas VIII o godz. 8.15 – świetlica w sali nr 7 na parterze

 

Uczniowie, którzy spóźnią się, nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Ewentualną nieobecność ucznia z powodu choroby usprawiedliwiają rodzice, dołączając zwolnienie lekarskie.

Obowiązuje strój galowy, posiadanie legitymacji i obuwia na zmianę.

Należy przynieść wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem, oraz linijkę na matematykę.

Nie można posiadać telefonów komórkowych.

Zapewniamy wodę mineralną.
     
W sali po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń:

  • uważnie zapoznaje się z instrukcją;
  • pracuje samodzielnie (nie zadaje pytań, nie porozumiewa się z innymi, nie opuszcza sali). Niewłaściwe zachowanie ucznia powoduje unieważnienie pracy.

 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń, który z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie przystąpi do sprawdzianu, ma obowiązek pisać sprawdzian w drugim terminie w czerwcu

Liczę na pełną mobilizację i życzę powodzenia.

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Zwolińska

 

Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo

Na podstawie informacji Zarządu Oddziału ZNP Łódź- Bałuty powiadamiam, że

od dnia 8 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 45 rozpocznie się strajk,

w związku z tym nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

Nie będzie też możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków i opieki dzieciom w świetlicy szkolnej.

Negocjacje trwają i cały czas mamy nadzieję.

W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników proszę o zrozumienie

Dyrektor Małgorzata Zwolińska

 

Kategoria: Aktualności

Nauki rekolekcyjne będą odbywały się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r.

w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Placu Kościelnym.

1 i 2 kwietnia (poniedziałek i wtorek) lekcje i wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą zgodnie z planem. W trakcie ich trwania uczniowie pod opieką nauczycieli udadzą się do kościoła:

-klas I-IV  na godz. 9.30

-klasy V-VIII  na godz. 11.00

na spotkanie z księdzem rekolekcjonistą, a następnie po godzinie wrócą do szkoły i będą kontynuować  zajęcia zgodnie z planem

3 kwietnia - środa - wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji i pod opieką nauczycieli wychodzą na mszę św. 

- klasy I-IV - godz. 9.30-10.30

-klasy V-VIII - godz. 11.00- 12.00

a następnie uczniowie rozchodzą się do domu. 

Klasy pod opieką nauczycieli podczas nauk rekolekcyjnych

Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii, w czasie rekolekcji będą miały zajęcia w świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7.00-17.00

Kategoria: Aktualności

Drodzy uczniowie klas VIII zbliża się nieuchronnie czas podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Na stronie Urzędu Miasta Łodzi znajdują się informacje o:

  • rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych,
  • zasadach postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020,
  • informator do szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
Kategoria: Doradztwo zawodowe
16-01-2019

Uwaga

Szanowni Rodzice

W poniedziałek 21 stycznia wracamy do zajęć zgodnie z planem lekcji i ewentualnie harmonogramem zastępstw. W związku z zaistniałą przerwa w nauce obowiązywać będą nowe terminy związane z zakończeniem półrocza:

- Informacja o przewidywanych ocenach - 25 stycznia 2019 r.

- Termin wystawienia ocen w Librusie - 30 stycznia 2019 r.

Zebrania z rodzicami - termin bez zmian - 31 stycznia - kl. I-III - godz. 17.00

                                                                                         kl. IV-VIII - godz. 18.00

Dziękujemy Państwu za wsparcie i zrozumienie trudnej sytuacji organizacyjnej w szkole oraz problemów w oświacie.

Dyrektor SP 45 Małgorzata Zwolińska

 

Kategoria: Aktualności

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LUTY 2020

Scroll to top