Każdy uczeń w ciągu roku szkolnego znajdzie dla siebie konkurs, w którym może uczestniczyć.

Konkursy są adresowane do uczniów klas młodszych i starszych.


Cele konkursów:

  • mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy,
  • rozbudzanie pasji,
  • pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości,
  • doskonalenie różnych form i metod wykonywania prac konkursowych,
  • wdrażanie uczniów do estetycznego wykonywania pracy,
  • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
  • integracja uczniów,
  • doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,
  • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

Na konkurs plastyczny „Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima" napłynęły  54 piękne prace plastyczne.

Laureatami konkursu zostali

12.06.2012r. odbył się szkolny konkurs „Raz, dwa, trzy licz i TY". Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas IV.

W potyczkach matematyczno-przyrodniczo-sportowych zwyciężyła klasa IV a.

05.06.2013 wzięliśmy udział w konkursie "Rowerada na wesoło" organizowanym przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 6c w składzie: Klaudia Cichańska, Dawid Stolarczyk oraz Dominik Szarwas. Z wielką satysfakcją informuję, że zajęli oni I miejsce na 25 startujących szkół. Nagrodami za włożony przez uczniów wysiłek były nie tylko dyplomy lecz przede wszystkim wspaniałe rowery dla każdego z naszych zawodników.

W konkursie czytelniczym pod hasłem "Nasze lektury" wzięło udział 35 uczniów klas IV  - VI naszej szkoły. Poziom znajomości omawianych lektur był tak wyrównany, że wymagał przeprowadzenia dogrywki.

Poniżej zamieszczamy ostateczne wyniki konkursu!

Dnia 5 czerwca 2013r. odbył się szkolny konkurs matematyczny Mistrz Matematyki 2013. Spośród uczniów klas czwartych, piątych i szóstych zostali wyłowieni najlepsi matematycy w poziomie klas. Oto wyniki:

- klasy szóste -  Maksymilian Cymermann VIc

- klasy piąte - Emilia Andrzejewska Vb i Aleksandra Soczawa Vc

- klasy czwarte - Aleksandra Kordialik IVa

Członkowie Klubu Zielonego Poety „wystartowali" w Konkursie Literackim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi z sukcesem!

Konkursowi przyświecało hasło: „Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie"

Zgodnie z utartym już zwyczajem Szkoły Podstawowej nr 45 odbył się konkurs ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII. Oto  wyniki:

I miejsce - Klaudia Kustosik kl.6c

II miejsce - Dawid Żegota kl.6c

III miejsce - Wiktoria Kaczorowska kl.5a, Urszula Kozłowska kl.5b, Aleksandra Soczawa kl.5c

Scroll to top