Każdy uczeń w ciągu roku szkolnego znajdzie dla siebie konkurs, w którym może uczestniczyć.

Konkursy są adresowane do uczniów klas młodszych i starszych.


Cele konkursów:

  • mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy,
  • rozbudzanie pasji,
  • pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości,
  • doskonalenie różnych form i metod wykonywania prac konkursowych,
  • wdrażanie uczniów do estetycznego wykonywania pracy,
  • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
  • integracja uczniów,
  • doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,
  • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

Agnieszka Olczyk z V b zajęła I miejsce

w VIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim "Śladami Papieża Jana Pawła II po Polsce" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

Pięknie recytujemy!

Julia Angiel z V b zdobyła wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Łodzi" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Julia zaprezentowała wiersz napisany przez Klub Zielonego Poety.

... i przywiozła nam dobre wieści, dyplomy i książkowe upominki.

Miło nam poinformować, że w Międzyszkolnym Konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 54 w Łodzi w kategorii "Potyczki ortograficzne" III miejsce zajęła Wanessa Jesiołowska z kl.IVc, a wyróżnienia zdobyły: Patrycja Fibor z kl. IVb i Aleksandra Kordialik z kl. IVa. 

 Natomiast w konkursie plastycznym, polegającym na wykonaniu ilustracji do wybranego wiersza Juliana Tuwima, I miejsce zajął Dawid Kosin z kl. IIb, a wyróżnienie zdobyła Aleksandra Pawlikowska

 Serdecznie gratulujemy Laureatom!

30 kwietnia uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody:

W szkolnym konkursie "English is easy" zorganizowanym dla uczniów klas szóstych wyłoniono laureatów:

 

26 marca odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas II. Klasę 2 a reprezentowała grupa w składzie Ania Podsiadło, Sylwia Korydialik i Alicja Chmielewska. Klasę 2 b reprezentowali Aleksandra Pawlikowska, Jakub Kawczyński i Norbert Zamiejski.

11 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi – odbyły się eliminacje międzyszkolne konkursu pod hasłem „Języki obce w szkole". Konkurs składał się z kilku części.

Scroll to top