06-06-2001

Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej - 2001

Napisała:

W dniach 4 maja - 1 czerwca 2001 w naszej szkole realizowany był projekt "Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej".

Poniżej znajduje się opis realizacji projektu:

    

CELE OGÓLNE:

 • poznanie podstawowych elementów wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy
 • wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej
 • promowanie postawy tolerancji i otwarcia
 • rozwijanie współpracy między uczniami
 • integrowanie szkolnej społeczności

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczniowie

 • znają podstawowe elementy wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy greckie piękno, rzymskie prawo i wartości chrześcijańskie
 • znają zasady obowiązujące w rycerskim świecie i odnoszą je do współczesności
 • rozumieją pojęcie tożsamości europejskiej
 • starają się prezentować postawę otwartości i tolerancji
 • gromadzą materiały informacyjne i ilustracyjne na określony temat
 • opracowują zgromadzone materiały
 • rzwijaja wrażliwość i wyobraźnię
 • umiejętnie komunikują się w grupie, współpracują
 • prezentują wyniki wspólnej i indywidualnej pracy

ZADANIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 • Klub Europejski pomysł i projekt Dni Europejskich.
 • Uczniowie klas VI przygotowują plakaty podkreślające atrakcje turystyczne krajów śródziemnomorskich na wystawę
 • Wakacje nad Morzem Śródziemnym
 • Uczniowie klas V przygotowują plakaty o tematyce związanej z głównymi hasłami Dni Europejskich:
  • Greckie piękno
  • Rzymskie prawo
  • Wartości chrześcijańskie
 • Wszystkie klasy I - VI
  • opracowują własny herb na otrzymanym szablonie oraz zawołanie dopingujące do walki turniejowej.
  • przygotowują się do turnieju sportowego. Typują po 5 dziewczynek i 5 chłopców z każdej klasy, którzy będą reprezentować ją w trakcie zawodów.
  • przygotowują się do konkursów - matematycznych, plastycznych, językowych.
 • Wychowawcy przygotwuja zajęcia integracyjne dla swoich klas na temat Czy łatwo być rycerzem we współczesnym świecie?, przestrzeganie norm i zasad w relacjach międzyludzkich, przestrzeganie prawa.
 • Nauczyciele matematyki przgotwują konkurs dla uczniów klas IV - VI.
 • Nauczyciele klas I - III przygotowują konkursy plastyczne, językowe i matematyczne dla tej grupy wiekowej.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują zawody sportowe nawiązujące zadaniami do turniejów rycerskich.
 • Wybrani nauczyciele przygotowują uczniów do pokazu mody oraz prezentacji poezji uczniowskiej inspirowanej twórczością śrdniowiecznych trubadurów.

MIEJSCE i FORMY REALIZACJI PROJEKTU

 • Wystawa plakatów Wakacje nad Morzem Śródziemnym - hol I piętro
 • Wystawa plakatów Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej - hol na parterze
 • Pokaz mody inspirowanej pejzażami słonecznej Grecji - duza sala gimnastyczna
 • Prezentacja poezji uczniowskiej Wieczór trubadurów - mała sala gimnastyczna
 • Konkursy i zajęcia z wychowawcami:
  • sala 7 kl. V b
  • sala 8 kl. VI a
  • sala 9 kl. III d i III b
  • sala 10 kl. II a i II d
  • sala 11 kl. I a i I b
  • sala 12 kl. I c i I d
  • sala 13 kl. III a i III c
  • sala 14 kl. II b i II c
  • sala 19 kl. V a
  • sala 20 kl. IV a
  • sala 21 kl. VI c
  • sala 22 kl. V d
  • sala 23 kl. V c
  • sala 24 kl. VI d
  • sala 25 kl. VI b
  • sala 34 kl. IV c
  • sala 36 kl. IV b
 • Zawody sportowe Turniej prawie rycerski - boisko szkolne.
 

TERMINY

REALIZACJA PROJEKTU - 4 maja - 1 czerwca 2001

 • od 28 maja wystawa plakatów Wakacje nad Morzem Śródziemnym
 • od 30 maja - przygotowywanie przez klasy I- VI herbów i haseł dopingujących
 • od 31 maja prezentacja plakatów klas V Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej

FINAŁ IMPREZY - 1 czerwca 2001

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROJEKTU
 • Koordynacja projektu - p. Ozimek
 • Wystawa plakatów Wakacje nad Morzem Śródziemnym - p. Rulak
 • Wystawa plakatów Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej - p. Ozimek
 • Pokaz mody inspirowanej pejzażami słonecznej Grecji - p. Ozimek
 • Prezentacja poezji uczniowskiej Wieczór trubadurów
 • opracowanie wierszy autorstwa uczniów klas V - p. Zielińska
 • przygotowanie uczniów do prezentacji (recytacji) - p. Gruszecka
 • Zawody sportowe Turniej prawie rycerski - p. Janicki
 • Konkurs matematyczny dla klas IV - VI - p. Wiśniewska
 • Konkursy dla klas I - III - koordynacja p. Giryn
 • Zajęcia integracyjne dla klas - wychowawcy
 • Dyplomy - p. Wiśniewska
 • Dekoracje - p. Ozimek
 • Organizacja dnia - p. wicedyr. Bartosińska, p. Ozimek

ORGANIZACJA ZAJĘĆ w dniu 1 czerwca 2001

 • Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 800
 • Klasy V c i V d oraz VI a b c d udają się na dużą salę gimnastyczną na pokaz mody.( ok. 20 min.)
 • Klasy II a i II b oraz I a b c d udają się na małą salę gimnastyczną na Wieczór trubadurów.(ok. 20 min.)
 • Po obejrzeniu pokazu i wysłuchaniu wierszy (czyli ok. 20 min ) wymienione klasy zamieniają się miejscami i przechodzą z dużej na małą salę gimnastyczną i odwrotnie.
 • W tym czasie pozostałe klasy przygotowują się do turnieju i rozmawiają z wychowawcami o rycerskich zasadach w wyznaczonych wyżej salach.
 • Klasy, które już obejrzały pokaz i prezentację przechodzą do wyznaczonych wcześniej sal (patrz p. 5)
 • Na ich miejsce wchodzą pozostałe klasy w następującej kolejności : klasy V a i V b oraz IV a b c idą do dużej sali gimnastycznej na pokaz.
 • Klasy II c i II d oraz III a b c d udają się do małej sali gimnastycznej na prezentację wierszy.
 • Potem klasy te zamieniają się miejscami i przechodzą z dużej na małą salę gimnastyczną i odwrotnie.
 • Około godz. 9.30wszystkie klasy wychodzą na boisko szkolne na turniej:
  • rys historyczny
  • uroczyste rozpoczęcie turnieju
  • konkurencje sportowe:
   • "wyścigi zaprzęgów"
   • "rycerz we mgle"
   • "celny giermek"
 • przerwa (ok. 45 min), podczas której uczniowie idą do wyznaczonych pracowni na konkursy matematyczne (kl. IV- VI), plastyczne, językowe i matematyczne (kl.I-III)
 • wyłonienie zwycięzkich klas w tych konkursach nastąpi po kolejnych konkurencjach
 • konkurencje sportowe:
  • "celny rycerz"
  • "przejście przez fosę"
  • "szturm na zamek"
  • przeciąganie liny
 • podsumowanie konkursów poza turniejowych i rozdanie dyplomów
 • podsumowanie turnieju i rozdanie dyplomów
 • zakończenie imprezy
 • obiad ok. godz. 1200
Ilość odsłon: 3608 Ostatnio zmieniany: 23-02-2013

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LUTY 2020

Scroll to top