23-03-2002

"Dzień Romski" 2002

Napisała:

W marcu 2002 roku organizowaliśmy w naszej szkole "Dzień Romski".
Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu.

CELE OGÓLNE:

 • poznanie kultury cygańskiej i elementów codziennego życia społeczności romskiej w Polsce i Europie,
 • przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów,
 • promowanie postawy tolerancji i otwarcia,
 • rozwijanie współpracy między uczniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczniowie dzięki różnorodnym zajęciom:

 • znają różne elementy codziennego życia i dorobku kulturowego społeczności romskiej w Polsce i Europie,
 • rozumieją znaczenie umiejętności współżycia w społeczeństwie wielokulturowym z uwzględnieniem praw narodowości i jednostek,
 • rozumieją pojęcie stereotypu, tolerancji,
 • rozumieją pojęcie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości europejskiej,
 • wyjaśniają znaczenie tolerancji w życiu społecznym,
 • wykonują plastyczną, poetycką, dziennikarską ilustrację poznanych i omawianych treści,
 • współpracują nad opracowywaniem zgromadzonych materiałów ilustracyjnych i informacyjnych,
 • umiejętnie komunikują się w grupach,
 • prezentują wyniki swojej pracy na różne sposoby

ZADANIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 1. KLUB EUROPEJSKI przygotowuje wystawę poświęconą różnym elementom codziennego życia i kultury cygańskiej oraz jej prezentację.
 2. Wybrani uczniowie z klas III - VI przygotowują pod kierunkiem nauczycieli prezentacje wokalne, taneczne, poetyckie oraz pokaz mody inspirowanej kulturą cygańską.
 3. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców gromadzą materiały informacyjne i ilustracyjne związane z problemem tolerancji.
 4. Wychowawcy opracowują dla swoich klas plan zajęć poświęconych problematyce tolerancji, do których inspiracją jest poznawanie dorobku kultury cygańskiej prezentowanej w Dniu Kolorowej Tolerancji oraz przełamywanie stereotypów :
 5. dla klas I - III - zajęcia plastyczne - przygotowanie plastycznej ilustracji poznanych wiadomości,
 6. dla klas IV - VI - zajęcia warsztatowe - przygotowanie wizualnej prezentacji treści promujących postawę tolerancji (hasła reklamowe, wierszyki i rymowanki, rysunki, ulotki), w oparciu o zgromadzony wcześniej materiał oraz poznane w czasie szkolnych prezentacji wiadomości.
 7. Każda klasa otrzyma wycięty z kolorowego kartonu szablon wozu cygańskiego, na który przyklei wykonane przez siebie prace. Przygotowany przez każdą klasę wóz stanie się elementem wystawy zaplanowanej na główny hol szkoły na parterze.

KOLOROWY TABOR TOLERANCJI

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 • Wystawa poświęcona kulturze cygańskiej - hol i czytelnia na I piętrze.
 • Pokaz mody inspirowanej kulturą cygańską - duża sala gimnastyczna.
 • Występ zespołu wokalno - tanecznego - mała sala gimnastyczna.
 • Zajęcia warsztatowe z wychowawcami w klasach.

TERMINY FINAŁU IMPREZY 21 marca - czwartek

FORMY REALIZACJI

 1. Pokaz mody inspirowanej kulturą cygańską.
 2. Występ zespołu wokalno - tanecznego. Prezentacja poezji Papuszy
 3. Wystawa poświęcona codziennemu życiu oraz kulturze Cyganów:
  • Cyganie w Europie,
  • Szczepy cygańskie w Polsce,
  • Mieszkanie,
  • Kuchnia cygańska,
  • Dzieciństwo i rodzina,
  • Legenda cygańskich królów w Polsce,
  • Papusza,
  • Religia, zwyczaje, skalania,
  • Zajęcia i profesje.
 4. Wystawa prezentująca cygańskie zwyczaje weselne z towarzyszeniemrekwizytów z opery "Baron cygański".
 5. Zajęcia warsztatowe z wychowawcami, poświęcone promowaniu postawy tolerancji. Wykonywanie wizualnej formy prezentacji.
 6. Wystawa prac uczniowskich promujących postawę tolerancji
 

 

KOLOROWY TABOR TOLERANCJI

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROJEKTU

 • Wystawa o codziennym życiu Cyganów i ich kulturze -p. Ozimek, współpraca p. Nowak, p. Kowalczyk
 • Wystawa cygańskich ubiorów - kostiumów z opery "Baron cygański", - p. Głogowska, współpraca p. Ozimek
 • Pokaz mody inspirowanej kulturą cygańską - p. Ozimek
 • Występ zespołu wokalno - tanecznego - p. Ludwisiak, p.Turała
 • Przygotowanie recytacji poezji Papuszy - p. Gruszecka
 • Dekoracje - p. Ozimek, p. Kowalczyk
 • Napisy - p. Otto- Dutka
 • Wystawa "Kolorowy tabor tolerancji" - p. Politowska, p. Ozimek
 • Organizacja dnia - p. wicedyr. Bartosińska, p. Ozimek
 • Zajęcia w klasach - wychowawcy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ w dniu 21 marca 2002

KLASY I - III przychodzą do szkoły zgodnie z planem i odbywają 4 godziny zajęć pod opieką wychowawców.

 • I ZMIANA na 1 i 2 godzinie lekcyjnej uczestniczy w różnych formach prezentacjiDnia Romskiego
  Wystawa na holu I piętra, potem pokaz mody na dużej sali gimnastycznej, na koniec występ wokalno-taneczny na małej sali gimnastycznej
  na 3 i 4 godzinie lekcyjnej odbywają zajęcia z wychowawcami,
 • II ZMIANA na 6 i 7 godzinie lekcyjnej uczestniczy w różnych formach prezentacji Dnia Romskiego
  Występ na małej sali gimnastycznej, potem pokaz mody na dużej sali gimnastycznej, na koniec wystawa na holu I piętra
  na 8 i 9 godzinie lekcyjnej odbywają się zajęcia z wychowawcami
 • KLASY IV - VI przychodzą na 4 godzinę lekcyjną, nie mają w tym dniu planowanych lekcji i odbywają 4 godziny zajęć pod opieką wychowawców :
Godzina lekcyjna Klasy IV Klasy V Klasy VI
4 godzina lekcyjna Występ Pokaz Wystawa
  Pokaz Wystawa Występ
Przerwa Obiad Obiad Obiad
5 godzina lekcyjna Wystawa Występ Pokaz
Przerwa Obiad Obiad Obiad
6 i 7 godzina lekcyjna   Zajęcia warsztatowe z wychowawcami w klasach - wykonywanie wizualnej prezentacji treści promujących postawę tolerancji,  
W połowie 7 godziny lekcyjnej   Przedstawiciele klas przynoszą na hol na parterze prace wykonane przez uczniów i umieszczają na wystawie KOLOROWY TABOR TOLERANCJI  
Pod koniec 7 godziny lekcyjnej   Kolejne klasy schodzą na dzwonki na hol na parterze szkoły
 • klasy IV po pierwszym dzwonku
 • klasy V po drugim dzwonku
 • klasy trzecie po trzecim dzwonku

Wystawa KOLOROWY TABOR TOLERANCJI
zakończenie imprezy.
 
Ilość odsłon: 3739 Ostatnio zmieniany: 23-02-2013

Losowe artykuły

Harmonogram szkolny

LUTY 2020

Scroll to top