Artykuły filtrowane wg daty: poniedziałek, 22 maj 2023

Szanowni Państwo - 

Rodzice, którzy otrzymają z Urzędu Miasta Łodzi mailową wiadomość
o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie, powinni:

- w dniach 22,23,24 maja 2023 dostarczyć wypełnione karty kwalifikacyjne

- do dnia 7 czerwca 2023 dokonać wpłaty.

Niedostarczenie karty lub niedokonanie wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników półkolonii.

OPŁATA ZA 1 TURNUS (5 DNI) WYNOSI 200,00 zł

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ  PRZELEWEM  

z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz turnusu

NUMER RACHUNKU SP45 :

69 1240 1037 1111 0011 0917 0094

Do 1 czerwca zostanie uruchomiony nabór uzupełniający.

Aktualne informacje https://uml.lodz.pl/polkolonie-miejskie-2023/

Kategoria: Aktualności
Scroll to top