1 września dla wszystkich uczniów i nauczycieli zabrzmiał w naszej szkole pierwszy w roku szkolnym 2010/2011 dzwonek. Skończyły się już wakacje.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia prowadzone są w formule zajęć pozalekcyjnych. Program zajęć, zorganizowany w ramach bloków tematycznych spójnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas II - III w zakresie „wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci", obejmuje 30 zajęć/rok po dwie godziny lekcyjne każde zajęcia.

W maju 2008 r. realizowany był w naszej szkole projekt edukacyjny z zakresu edukacji regionalnej z uwzględnieniem treści patriotycznych i europejskich dla klas I - VI „4 x Łódź".

W 2004 roku realizowany był w naszej szkole projekt: "Polska i Polacy w integrującej się Europie - Dzień Polski w SP 45".
Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis projektu.

W marcu 2002 roku organizowaliśmy w naszej szkole "Dzień Romski".
Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu.

W dniach 4 maja - 1 czerwca 2001 w naszej szkole realizowany był projekt "Śródziemnomorskie korzenie kultury europejskiej".

Poniżej znajduje się opis realizacji projektu:

Pod koniec roku szkolnego 1999/2000 w naszej szkole realizowaliśmy projekt "Dni greckie", którego opis zamieszczamy poniżej.

Strona 186 z 186
Scroll to top