Dnia 22 czerwca 2011 r. w sali gimnastycznej odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I - V oraz pożegnanie szóstoklasistów.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia prowadzone są w formule zajęć pozalekcyjnych. Program zajęć, zorganizowany w ramach bloków tematycznych spójnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas II - III w zakresie „wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci", obejmuje 30 zajęć/rok po dwie godziny lekcyjne każde zajęcia.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego >>CZYTAJ O PROJEKCIE >>

"Dzień Misia Uszatka w SP 45" to projekt edukacyjno – wychowawczy dla klas I - III

Ach, cóż to był za dzień! W dniu 22.10.2010r. w naszej Szkole odbyły się Urodziny Kubusia Puchatka. Pluszowy Miś skończył już 84 lata.Tego dnia w szkole było mnóstwo atrakcji. Uczniowie klas I - III przyjmowali na imprezach urodzinowych Dzieci z zaprzyjaźnionych Przedszkoli, a my - czyli uczniowie klas IV - VI - gościliśmy młodsze Koleżanki i Kolegów (uczniów klas I - III). Były prezenty, zabawy, quizy, małe co nieco i dużo śmiechu. Odbywały się również konkursy.

W listopadzie 2010 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły realizują projekt edukacyjny "Moja ojczyzna - Polska". W ramach projektu podejmują szereg zadań związanych z poznawaniem historii i czasów współczesnych naszej ojczyzny, jej symbole, święta, tradycje i kulturę.

Poznawali też miejsca pamięci w Łodzi, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r., odbywając 6 XI 2010 r. "Rajd niepodległości".

8 grudnia 2010 roku w sali gimnastycznej naszej Szkoły odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów klas III - VI, na który zaprosiliśmy rodziców i członków naszych rodzin. Uczniowie klas IV - VI pod kierunkiem p. D. Kobalczyk, a dzieci z klas III pod opieką p. J. Łuczak przygotowały i zaśpiewały najpiękniejsze pieśni patriotyczne, przedstawiając przy tym ich twórców i okoliczności powstania.

Scroll to top