Artykuły filtrowane wg daty: środa, 29 marzec 2023

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp45lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2013

Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2020.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa szkoły wraz ze stroną BIP szkoły jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
  • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
  • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
  • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.
  • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki; np. ctrl + + powiększenie strony, ctrl + c kopiowanie strony.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji - 29.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Otto-Dutka, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 616-01-53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Bojowników Getta Warszawskiego oraz boczne od strony boiska szkolnego, które nie jest ogólnodostępne. Do wejść prowadzą schody, przy których nie znajdują się podjazdy dla wózków.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia od ul. Bojowników Getta Warszawskiego.

Osoba niepełnosprawna ruchowo może skontaktować się z pracownikiem obsługi szkoły, który powiadomi odpowiedniego pracownika Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi, który załatwi sprawę lub przyjmie składane dokumenty w części budynku umożliwiającej poruszanie się osobom, które mają trudności w poruszaniu.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na portierni i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

fax: 42 616-01-53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kategoria: Aktualności

Uczniowie klasy 6a dzięki narzędziom (wiertarko- wkrętarki, takery, piłki do drewna itp.)  zakupionym w ramach projektu rządowego "Laboratoria przyszłości" wykonali domki dla owadów.

Kategoria: Aktualności

Uczniowie klasy 6a dzięki narzędziom (wiertarko- wkrętarki, takery, piłki do drewna itp.)  zakupionym w ramach projektu rządowego "Laboratoria przyszłości" wykonali domki dla owadów.

Scroll to top