Podczas targów uczniowie i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, porozmawiać z przedstawicielami interesujących ich placówek, sprawdzić, jakie mają profile klas, co proponują po lekcjach i czego wymagają od kandydatów. Można było porozmawiać z uczniami, zabrać ze sobą materiały promujące szkoły, odwiedzić stoiska, na których zaprezentowano pełną ofertę edukacyjną.  Profesjonalni doradcy odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji.

Dzięki takim przedsięwzięciom wybór szkoły staje się o wiele prostszym zadaniem. Uczniowie dowiadują się, czym należy kierować się podczas podejmowania decyzji.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024 r. informujemy, iż rekrutacja do klas pierwszych na kolejny rok szkolny będzie przebiegała wg poniższego harmonogramu.

  • Rekrutacja w formie naboru elektronicznego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych będzie trwała w dniach 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 15.00.
  • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi w dniach 06.05.2024 r. do 05.06.2024 r.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 14.06.2024 r. do godz. 12.00.
  • Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia możliwe będzie poprzez system od 14.06.2024 r. do 20.06.2024 r. do godz. 15.00.
  • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej zostanie podana do publicznej wiadomości 25.06.2024 r. do godz. 12.00.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025

Uwaga!  Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy zostaną przyjęci do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszenie, wniosek wraz z załącznikami) w terminie do dnia 30.08.2024 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

Zapraszamy uczniów klas 8 oraz ich rodziców, opiekunów na Targi Edukacyjne, które odbędą się

25 marca w godz.17.00-19.00

w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi.

Podczas tego wydarzenia będzie okazja do zapoznania się z różnymi ofertami edukacyjnymi na rok szkolny 2024/2025 szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, poznać przedstawicieli szkół oraz uzyskać przydatne informacje dotyczące dalszej ścieżki edukacyjnej. To doskonała okazja, aby zacząć planowanie przyszłości zawodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Na ostatnich zajęciach koła przyrodniczego uczniowie klas piątych wykrywali skrobię w ziemniaku i mące ziemniaczanej. Uczniowie zabawili się również w detektywów i z użyciem jodyny odczytali sekretną wiadomość zapisaną na kartce papieru sokiem z cytryny. Okazało się, że papier zawiera skrobię.

Dn. 28.02 klasy 8a i 8b uczestniczyły w zajęciach oraz warsztatach w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi, które okazały się doskonałą okazją do przypomnienia sobie podstawowych konstelacji gwiazd oraz nauki tego, jak, gdzie i czego szukać na nocnym niebie.

Uczniowie klas V na lekcjach techniki zakończyli projekt edukacyjny "Skrzat". Aby dokonać prezentacji swojego wytworu każdy uczeń miał za zadanie wykonać foto swojego " Skrzata". Super fotki powstały dzięki profesjonalnej lampie marki MITOYA zakupionej w ramach projektu rządowego "Laboratoria przyszłości". Prace - " Skrzaty" oraz ich zdjęcia można podziwiać w pracowni technicznej: #super fota# super skrzat# super lampa# 

Klasa 1b spędziła ciekawy czas w Experymentarium na terenie Manufaktury. Uczniowie poznali ważne organy ludzkie. Uczestniczyli w eksperymentach. Wykazali się ogromną wiedzą. Potrafili zaznaczyć układ pokarmowy, oddechowy, nerwowy i krwionośny. Warto uczyć się i zdobywać wiedzę na różne sposoby.

Scroll to top