W sobotę, 27 IX odbył się "Rajd młodych oszczędnych" organizowany pod patronatem banku PKO BP.

Od 19 do 21 września 2008r. trwała 15 edycja akcji "Sprzątanie Świata". Hasło tegorocznej edycji brzmiało: "Ziemia w Twoich rękach".

W piątek - 19 września uczniowie klas czwartych naszej szkoły poszli do Parku Staromiejskiego zbierać śmieci. Nauczyciele wzięli foliowe worki, rękawiczki i rozdali je dzieciom w parku. Niektórzy uczniowie mieli swoje worki i rękawiczki. Panie podzieliły nas na kilkuosobowe grupy. Każda grupa miała jeden worek. Wszyscy chętnie zbieraliśmy śmieci i odkładaliśmy w miejsce, z którego zostaną zabrane i wywiezione na wysypisko.

Początek września to czas, w którym cała Polska wspomina wybuch II wojny światowej. Dnia 17 września 2008r. z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Przygotowali go uczniowie klasy VIc i IVb pod opieką Pani Joanny Lesiak.

Dnia 1 IX 2008 przyszliśmy do szkoły, by wspólnie rozpocząć nowy rok szkolny. W sali gimnastycznej spotkaliśmy się z panią dyrektor Jolantą Własenko, panią wicedyrektor Marią Błaszczyk, naszymi nauczycielami, koleżankami i kolegami.

Świadectwa otrzymane. Piosenki i wierszyki wysłuchane. Uściski i uśmiechy rozdane.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji "Kolorowa Tolerancja". Do zamalowywania szarą farbą gwiazd Dawida, napisów kibiców i rysunków na murze szkoły oraz sąsiadującej z boiskiem kamienicy, przyłączył się Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi.

23-11-2006

Patronat

23 listopada 2006 roku prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej - Cezary Pawlak uroczyście przekazał naszej szkole patronat nad jednym z przeznaczonych do renowacji grobowców w części ewangelickiej-grobowcem Jacoba Vive. Zaszczyt ten i obowiązek jest naszym niewielkim wkładem w ratowanie wielokulturowego dziedzictwa Łodzi - naszej małej ojczyzny.

Scroll to top