SP 45 - Łódź

W związku z realizacją zadania związanego z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży Miasto Łódź organizuje dwutygodniowe kolonie letnie w Grotnikach, dla dzieci najmłodszych. Wsparcie kierowane jest dla rodzin, które:

- żyją w trudnych warunkach materialnych

- mają za sobą przykre zdarzenia losowe w ostatnim czasie

- mieszkają w obszarze rewitalizacji

- objęte są pieczą zastępczą

Zainteresowani rodzice/opiekunowie proszeni są o pilne zgłoszenie się do pedagoga szkolnego, w celu wypełnienia wniosku - do 18 maja 2018 r. Komisja socjalna ds. pomocy materialnej dla uczniów rozpatrzy wszystkie złożone wnioski do dn. 22 maja 2018 r. 

Szkoła otrzymała 8 kart dla naszych uczniów. Koszt jednego skierowania wynosi 150 zł

Szkoła będzie dysponowała także kilkoma miejscami na bezpłatne kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi - wnioski do odebrania u pedagoga szkolnego. 

 

Kategoria: Aktualności

W okresie wakacji Miasto Łódź będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii w 45 szkołach i placówkach oświatowych.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.00-16.00

Organizatorzy wypoczynku (wyznaczone szkoły lub placówki oświatowe) - będą pobierali opłatę w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczona będzie na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.

Rekrutacja rozpocznie się 14 maja 2018 r. i prowadzona będzie indywidualnie przez wyznaczone placówki.

Kategoria: Aktualności

Od 14 maja 2018 r rozpoczynamy realizację programu "Drugie śniadanie" - czyli kanapka dla każdego pierwszaka. Program realizowany jest przez Miasto Łódź i będzie trwał do 21 czerwca 2018 r.

Wszystkim pierwszakom życzymy SMACZNEGO!

Kategoria: Aktualności
Scroll to top